Sony Xperia E4g - Mūzikas klausīšanās

background image

Mūzikas klausīšanās

Lai klausītos savu iecienītāko mūziku un audiogrāmatas, izmantojiet lietotni Walkman®.

1

Atvērt Walkman® sākuma ekrāna izvēlni

2

Meklēt visas ierīcē saglabātās dziesmas

3

Skatīt pašreizējo atskaņošanas sarakstu

4

Albuma attēls (ja ir pieejams)

5

Piesist, lai atskaņošanas sarakstā pārietu uz iepriekšējo dziesmu

Pieskarties un turēt, lai pašreizējo dziesmu patītu atpakaļ.

6

Atskaņot dziesmu vai apturēt atskaņošanu

7

Piesist, lai atskaņošanas sarakstā pārietu uz nākamo dziesmu

Pieskarties un turēt, lai pašreizējo dziesmu pārtītu uz priekšu.

8

Sajaukt pašreizējā atskaņošanas saraksta dziesmas

9

Atkārtot visas dziesmas pašreizējā atskaņošanas sarakstā

10 Norises indikators — velciet indikatoru vai piesitiet līnijai, lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ

11 Pašreizējās dziesmas kopējais ilgums

12 Pašlaik skanošās dziesmas pagājušais laiks

67

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Walkman® sākuma ekrāns

1

Vilkt ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu Walkman® sākuma ekrāna izvēlni

2

Ritināt uz augšu vai uz leju, lai skatītu saturu

3

Atskaņot dziesmu, izmantojot lietotni Walkman®

4

Atgriezties Walkman® mūzikas atskaņotāja ekrānā

Dziesmas atskaņošana, izmantojot lietotni Walkman®

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Velciet kreiso ekrāna malu uz labo pusi.

3

Izvēlieties mūzikas kategoriju.

4

Piesitiet dziesmai, lai to atskaņotu.

Ar autortiesībām aizsargātus objektus, iespējams, nevar atskaņot. Pārbaudiet, vai jums ir

nepieciešamās tiesības uz materiālu, ko vēlaties koplietot.

Ar dziesmu saistītas informācijas meklēšana tiešsaistē

Kamēr lietotnē Walkman® tiek atskaņota dziesma, piesitiet pie Albums un pēc

tam pie bezgalības pogas

.

Bezgalības poga

nodrošina piekļuvi tiešsaistes resursiem, kas saistīti ar dziesmu,

piemēram, videoklipiem pakalpojumā YouTube™, dziesmu vārdiem un informācijai par

izpildītāju pakalpojumā Wikipedia.

Skaņas skaļuma regulēšana

Nospiediet skaļuma taustiņu.

Lietotnes Walkman® minimizēšana

Kad tiek atskaņota dziesma, piesitiet pie , lai atvērtu ekrānu Sākuma ekrāns.

Lietotne Walkman® turpina atskaņošanu fonā.

Lietotnes Walkman® atvēršana, kad tā veic atskaņošanu fonā

1

Kad fonā tiek atskaņota dziesma, piesitiet pie , lai atvērtu nesen izmantoto

lietotņu logu.

2

Piesitiet lietotnei Walkman®.