Sony Xperia E4g - Vizualizētājs

background image

Vizualizētājs

Vizualizētājs dziesmu atskaņošanas laikā pievieno tām vizuālus efektus. Katras dziesmas

efektu pamatā ir mūzikas īpašības. Tie mainās atkarībā no mūzikas skaļuma, ritma un

frekvences. Jūs varat arī mainīt fona motīvu.

Vizualizētāja ieslēgšana

1

Lietotnē Walkman® piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Vizualizētājs.

Piesitiet ekrānam, lai pārslēgtu uz pilnekrāna skatu.

Fona motīva mainīšana

1

Lietotnē Walkman® piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Vizualizētājs.

3

Piesitiet pie >

Motīvs un atlasiet motīvu.

70

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.