Sony Xperia E4g - Walkman® sākuma ekrāna izvēlne

background image

Walkman® sākuma ekrāna izvēlne

Walkman® sākuma ekrāna izvēlnē tiek sniegts pārskats par visām jūsu ierīcē esošajām

dziesmām. Šeit varat pārvaldīt albumus un atskaņošanas sarakstus, kā arī kārtot mūzikas

ierakstus pēc noskaņas un tempa, izmantojot SensMe™ channels.

Walkman® sākuma ekrāna izvēlnes atvēršana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Velciet kreiso ekrāna malu uz labo pusi.

68

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atgriešanās Walkman® sākuma ekrānā

Kad ir atvērta Walkman® sākuma ekrāna izvēlne, piesitiet pie

Sākums.

Kad ir atvērta Walkman® sākuma ekrāna izvēlne, piesitiet ekrānam pa labi no

izvēlnes.

Mūzikas atjaunināšana ar jaunāko informāciju

1

Walkman® sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Lejupielādēt mūzikas informāciju > Startēt. Ierīce veic meklēšanu

tiešsaistē un lejupielādē ar mūziku saistītos jaunākos pieejamos albumu attēlus un

informāciju par dziesmām.

Lejupielādējot ar mūziku saistīto informāciju, tiek aktivizēta lietotne SensMe™ stacijas.

Lietotnes SensMe™ stacijas iespējošana

Walkman® sākuma ekrānā piesitiet pie , pēc tam piesitiet pie

Lejupielādēt

mūzikas informāciju > Startēt.

Šīs lietotnes darbībai ir nepieciešams mobilā tīkla vai Wi-Fi® tīkla savienojums.

Mūzikas informācijas rediģēšana

1

Lietotnē Walkman® piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Mūzikas inf. rediģēšana.

3

Ievadiet jauno informāciju vai veiciet vajadzīgās izmaiņas.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet pie

Saglabāt.

Dziesmas dzēšana

1

Lietotnes Walkman® sākuma ekrāna izvēlnē ritiniet līdz dzēšamajai dziesmai.

2

Pieskarieties dziesmas nosaukumam un turiet to, pēc tam sarakstā, kas tiek

parādīts, piesitiet pie

Dzēst.

3

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet pie

Dzēst.