Sony Xperia E4g - Īsceļi un mapes

background image

Īsceļi un mapes

Izmantojiet īsceļus un mapes, lai pārvaldītu savas lietotnes un uzturētu savu sākuma

ekrānu kārtīgu.

19

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Piekļūstiet lietotnei, izmantojot īsceļu.

2

Piekļūstiet mapei, kurā atrodas lietotnes.

Lietotnes īsceļa pievienošana sākuma ekrānā

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē un tiek parādīta pielāgošanas izvēlne.

2

Pielāgošanas izvēlnē piesitiet

Lietotnes.

3

Ritiniet lietotņu sarakstu un atlasiet lietotni. Atlasītā lietotne tiek pievienota ekrānam

Sākuma ekrāns.

3. darbībā varat arī piesist

Īsceļi un pēc tam pieejamo lietotņu sarakstā atlasīt vajadzīgo. Ja

īsceļu pievienošanai izmantojat šo metodi, dažas no pieejamajām lietotnēm ļauj īsceļam

pievienot noteiktu funkcionalitāti.

Objekta pārvietošana sākuma ekrānā

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas palielinās un ierīce novibrē, un pēc tam

velciet objektu uz jauno atrašanās vietu.

Objekta noņemšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un ierīce sāk vibrēt, un

pēc tam velciet objektu uz ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana sākuma ekrānā

Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu vai īsceļu, līdz tas palielinās un ierīce novibrē,

pēc tam velciet un nometiet to uz citas lietotnes ikonas vai īsceļa.

Objektu pievienošana mapei sākuma ekrānā

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un ierīce novibrē, un pēc

tam velciet šo objektu uz mapi.

Mapes pārdēvēšana uz sākuma ekrāna

1

Piesitiet mapei, lai to atvērtu.

2

Piesitiet mapes virsraksta joslai, lai parādītu lauku

Mapes nosaukums.

3

Ierakstiet mapes jauno nosaukumu un piesitiet

Gatavs.