Sony Xperia E4g - Ekrāna slēgšana un atslēgšana

background image

Ekrāna slēgšana un atslēgšana

Ja ierīce ir ieslēgta un netiek lietota norādīto laika periodu, ekrāns kļūst tumšs, lai taupītu

akumulatora enerģiju, un pēc tam tas tiek automātiski slēgts. Ekrāna slēgšana novērš

nevēlamas darbības skārienekrānā, kad tālrunis netiek izmantots. Kad iegādājaties ierīci,

jau ir iestatīta pamata ekrāna slēgšana ar pārvilkšanu. Respektīvi, jums ekrānā ir jāpārvelk

uz augšu vai uz leju, lai to atslēgtu. Vēlāk varat mainīt drošības iestatījumus un pievienot

citu veidu slēgšanas iestatījumus. Lapā

Ekrāna slēgšana

skatiet sadaļu 38 .

Ekrāna aktivizēšana

Uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas taustiņu .

Ekrāna bloķēšana

Kad ekrāns ir aktivizēts, uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .