Sony Xperia E4g - Lietotņu ekrāns

background image

Lietotņu ekrāns

Lietotņu ekrānā, kuru var atvērt no sākuma ekrāna, ir lietotnes, kas jau bija sākotnēji

instalētas ierīcē, kā arī lejupielādētās lietotnes.

Visu lietotņu skatīšana lietotņu ekrānā

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Švīkājiet lietotņu ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Lietotnes atvēršana lietotņu ekrānā

Lai atrastu lietotni, švīkājiet pa kreisi vai pa labi un pēc tam piesitiet šai lietotnei.

Lietotņu ekrāna izvēlnes atvēršana

Kad ir atvērts lietotņu ekrāns, velciet ekrāna kreiso malu pa labi.

Lietotņu pārvietošana lietotņu ekrānā

1

Lai atvērtu lietotņu ekrāna izvēlni, velciet lietotņu ekrāna kreiso malu pa labi.

2

Pārliecinieties, vai sadaļā

RĀDĪT LIETOTNES ir atlasīta opcija Pielāgota secība.

3

Pieskarieties lietotnei un turiet to, līdz tā tiek palielināta un ierīce sāk vibrēt, un pēc

tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lietotnes īsceļa pievienošana sākuma ekrānam

1

Lietoņu ekrānā pieskarieties un turiet lietotnes ikonu, līdz ekrāns novibrē; pēc tam

velciet ikonu uz ekrāna augšu. Tiek atvērts sākuma ekrāns.

2

Velciet ikonu uz vajadzīgo atrašanās vietu sākuma ekrānā un pēc tam atlaidiet

pirkstu.

Lietotņu kārtošana lietotņu ekrānā

1

Lai atvērtu lietotņu ekrāna izvēlni, velciet lietotņu ekrāna kreiso malu pa labi.

2

Sadaļā

RĀDĪT LIETOTNES atlasiet vajadzīgo iespēju.

Lietotnes meklēšana lietotņu ekrānā

1

Lai atvērtu lietotņu ekrāna izvēlni, velciet lietotņu ekrāna kreiso malu pa labi.

2

Piesitiet pie

Meklēt lietotnes.

3

Ievadiet tās lietotnes nosaukumu, kuru vēlaties meklēt.

16

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lietotnes atinstalēšana lietotņu ekrānā

1

Lai atvērtu lietotņu ekrāna izvēlni, velciet lietotņu ekrāna kreiso malu pa labi.

2

Piesitiet

Atinstalēt. Visas atinstalējamās lietotnes ir atzīmētas ar ikonu

3

Piesitiet lietotnei, kuru vēlaties atinstalēt, pēc tam piesitiet

Atinstalēt.