Sony Xperia E4g - Mazās lietotnes

background image

Mazās lietotnes

Mazās lietotnes ir miniatūras lietotnes, kas tajā pašā ekrānā darbojas pa virsu citām

lietotnēm, šādi nodrošinot darbību vairākuzdevumu režīmā. Piemēram, jums var būt

atvērta Web lapa, kurā ir redzama detalizēta informācija par valūtas kursiem, un pēc tam

virs tās varat atvērt mazo lietotni Kalkulators, lai veiktu aprēķinus. Mazajām lietotnēm

17

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

varat piekļūt, izmantojot izlases joslu. Lai lejupielādētu citas mazās lietotnes, atveriet vietni

Google Play™.

Mazās lietotnes atvēršana

1

Lai parādītu izlases joslu, nospiediet .

2

Piesitiet mazajai lietotnei, kuru vēlaties atvērt.

Vienlaikus varat atvērt vairākas mazās lietotnes.

Sīklietotņu aizvēršana

Piesitiet sīklietotnes logā.

Mazās lietotnes lejupielāde

1

Izlases joslā piesitiet pie

, pie un pie .

2

Atrodiet to mazo lietotni, ko vēlaties lejupielādēt, un izpildiet norādījumus, lai to

lejupielādētu un instalētu.

Sīklietotnes pārvietošana

Ja ir atvērta sīklietotne, pieskarieties sīklietotnes augšējam kreisajam stūrim un

turiet to, un pēc tam pārvietojiet uz nepieciešamo atrašanās vietu.

Sīklietotņu minimizēšana

Ja ir atvērta sīklietotne, pieskarieties sīklietotnes augšējam kreisajam stūrim un

turiet to, un pēc tam velciet uz ekrāna labo malu vai apakšējo malu.

Mazo lietotņu pārkārtošana izlases joslā

Pieskarieties un turiet mazo lietotni, pēc tam velciet to uz vajadzīgo vietu.

Mazās lietotnes noņemšana no izlases joslas

1

Pieskarieties un turiet mazo lietotni, pēc tam velciet to uz .

2

Piesitiet pie

Labi.

Iepriekš noņemtas mazās lietotnes atjaunošana

1

Atveriet izlases joslu, pēc tam piesitiet pie

.

2

Pieskarieties un turiet to mazo lietotni, kuru vēlaties atjaunot, pēc tam velciet to uz

izlases joslu.

Logrīka kā mazās lietotnes pievienošana

1

Lai parādītu izlases joslu, nospiediet .

2

Piesitiet pie

> > .

3

Izvēlieties logrīku.

4

Ievadiet logrīka nosaukumu, ja nepieciešams, un pēc tam piesitiet pie

Labi.