Sony Xperia E4g - Navigācija lietotnēs

background image

Navigācija lietotnēs

Lai naviģētu no vienas lietotnes uz otru, varat izmantot navigācijas taustiņus, izlases joslu

un nesen izmantoto lietotņu logu, kas ļauj viegli pārslēgties starp visām nesen

izmantotajām lietotnēm. Kad nospiežat , lai izietu, dažas lietotnes tiek aizvērtas, taču

citu lietotņu darbība tiek apturēta, vai tās joprojām turpina darboties fonā. Ja lietotnes

darbība ir apturēta vai arī tā turpina darboties fonā, nākamreiz atverot šo lietotni, varat

turpināt darbu no vietas, kur to pārtraucāt.

1

Nesen izmantoto lietotņu logs — atvērt nesen izmantoto lietotni

2

Izlases josla — izmantot īsceļu, lai piekļūtu lietotnēm vai logrīkiem

3

Navigācijas taustiņš Uzdevums — atvērt nesen izmantoto lietotņu logu un izlases joslu

4

Navigācijas taustiņš Sākuma ekrāns — iziet no lietotnes un atgriezties sākuma ekrānā

5

Navigācijas taustiņš Atpakaļ — atgriezties lietotnes iepriekšējā ekrānā vai aizvērt šo lietotni

Lai atvērtu nesen lietoto programmu logu

Nospiediet .

Visu nesen izmantoto lietotņu aizvēršana

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet vienumam

Aizvērt visu.

Izvēlnes atvēršana programmā

Izmantojot programmu, nospiediet .

Izvēlne visās programmās nav pieejama.