Sony Xperia E4g - Sākuma ekrāns

background image

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura tiek sākta ierīces iespēju izmantošana. Tas ir

līdzīgs darbvirsmai datora ekrānā. Sākuma ekrānā var būt līdz pat septiņām rūtīm, kas ir

platākas ar parastu ekrāna platumu. Sākuma ekrāna rūšu skaits ir parādīts ar sākuma

ekrāna apakšpusē esošo punktiņu rindu. Izceltais punktiņš apzīmē rūti, kura pašlaik ir

atvērta.

14

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna atvēršana

Nospiediet .

Sākuma ekrāna pārlūkošana

Sākuma ekrāna rūtis

Sākuma ekrānā varat pievienot jaunas rūtis (līdz pat septiņām rūtīm) un tās dzēst. Varat

arī iestatīt rūti, ko vēlaties izmantot kā galveno sākuma ekrāna rūti.

Rūts iestatīšana par sākuma ekrāna galveno rūti

1

Pieskarieties Sākuma ekrāns tukšam apgabalam un turiet to, līdz ierīce vibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu līdz rūtij, kuru vēlaties iestatīt kā sākuma

ekrāna galveno rūti, un pēc tam piesitiet ikonai rūts augšējā stūrī.

Rūts pievienošana sākuma ekrānam

1

Pieskarieties Sākuma ekrāns tukšam apgabalam un turiet to, līdz ierīce vibrē.

2

Lai pārlūkotu rūtis, švīkājiet pa kreisi vai pa labi, pēc tam piesitiet .

15

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Rūts dzēšana no sākuma ekrāna

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties tukšam apgabalam un turiet, līdz ierīce

novibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam

piesitiet .