Sony Xperia E4g - Datums un laiks

background image

Datums un laiks

Varat mainīt ierīces datumu un laiku.

39

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Datuma manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa

Autom. datums un laiks, noņemiet tajā esošo atzīmi.

4

Piesitiet

Datuma iestatīšana.

5

Pielāgojiet datumu, ritinot uz augšu vai uz leju.

6

Piesitiet

Iestatīt.

Laika manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa

Autom. datums un laiks, noņemiet tajā esošo atzīmi.

4

Piesitiet

Laika iestatīšana.

5

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu stundu un minūšu iestatījumu.

6

Ja nepieciešams, ritiniet augšup, lai mainītu iestatījumu

AM uz PM vai otrādi.

7

Piesitiet

Iestatīt.

Laika joslas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa

Automātiskā laika josla, noņemiet tajā esošo atzīmi.

4

Piesitiet

Laika joslas izvēle.

5

Atlasiet iespēju.