Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream ir interaktīvs ekrānsaudzētājs, kas automātiski rāda krāsas, fotoattēlus vai

slaidrādi, kamēr ierīce ir dokota vai tiek uzlādēta un ekrāns netiek izmantots.

Ekrānsaudzētāja Daydream aktivizēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Displejs > Ekrānsaudzētājs.

3

Velciet slīdni blakus

Ekrānsaudzētājs pa labi.

Satura atlase ekrānsaudzētājam Daydream

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Displejs > Ekrānsaudzētājs.

3

Velciet slīdni blakus

Ekrānsaudzētājs pa labi.

4

Atlasiet saturu, ko vēlaties attēlot, kad ekrānsaudzētājs ir aktīvs.

Ekrānsaudzētāja Daydream startēšanas laika iestatīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Displejs > Ekrānsaudzētājs.

3

Velciet slīdni blakus

Ekrānsaudzētājs pa labi.

4

Lai aktivizētu ekrānsaudzētāju Daydream uzreiz, piesitiet pie

Sākt tūlīt.

5

Lai iestatītu automātiskā aktivizēšanas iespējas, piesitiet pie

Ekrānsaudzētāja

režīmā un pēc tam atlasiet opciju.

37

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.