Sony Xperia E4g - SIM kartes aizsardzība

background image

SIM kartes aizsardzība

Izmantojot PIN (Personal Identity Number — personas identifikācijas numurs) kodu, varat

slēgt un atslēgt ikvienu ierīcē izmantojamo SIM karti. Ja SIM karte ir slēgta, ar karti

saistītais abonements tiek aizsargāts pret nepareizu lietošanu. Tas nozīmē, ka jums ir

jāievada PIN katru reizi, kad ieslēdzat ierīci.
Ja PIN kods ir ievadīts nepareizi vairāk reižu nekā atļautais maksimālais mēģinājumu

skaits, SIM karte tiek bloķēta. Šajā gadījumā ir jāievada PUK kods (Personal Unblocking

Key — personiskais atbloķēšanas kods) un jauns PIN kods. PIN un PUK izsniedz tīkla

operators.

SIM kartes bloķēšanas iestatīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Iestatīt SIM kartes slēgšanu.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Slēdziet SIM karti.

4

Ievadiet SIM kartes PIN un piesitiet pie

Labi. SIM kartes bloķēšana ir aktivizēta un

turpmāk, katru reizi ieslēdzot ierīci, tiks prasīts ievadīt atbloķēšanas kodu.

SIM kartes bloķēšanas noņemšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Iestatīt SIM kartes slēgšanu.

3

Noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai

Slēdziet SIM karti.

4

Ievadiet SIM kartes PIN un piesitiet pie

Labi.

SIM kartes PIN mainīšana

1

ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Iestatīt SIM kartes slēgšanu.

3

Piesitiet pie

Mainīt SIM PIN kodu.

4

Ievadiet veco SIM kartes PIN un piesitiet

Labi.

5

Ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet

Labi.

6

Atkārtoti ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet

Labi.

Bloķētas SIM kartes atslēgšana, izmantojot PUK kodu

1

Ievadiet PUK kodu un piesitiet pie

.

2

Ievadiet jaunu PIN kodu un piesitiet pie

.

3

Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu un piesitiet pie

.

Ja pārāk daudz reižu esat ievadījis nepareizu PUK kodu, jums ir jāsazinās ar tīkla operatoru, lai

iegūtu jaunu SIM karti.

36

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.