Sony Xperia E4g - Skaņa, zvana signāls un skaļums

background image

Skaņa, zvana signāls un skaļums

Var pielāgot ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem paredzētā zvana signāla skaļumu,

kā arī mūzikas un video atskaņošanas skaļumu. Varat arī iestatīt savai ierīcei kluso

režīmu, lai tā nezvanītu, kad esat sapulcē.

Skaļuma līmeņu pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņa > Skaļumi.

3

Velciet skaļuma slīdņus uz vēlamajām pozīcijām.

Varat arī nospiest skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņu, lai pielāgotu zvana

signāla un multivides atskaņošanas skaļuma līmeņus pat tad, kad ekrāns ir bloķēts.

Vibrozvana režīma iestatīšana ierīcē

Turiet nospiestu skaļuma taustiņu, līdz statusa joslā tiek parādīts .

Klusā režīma iestatīšana ierīcē

1

Nospiediet skaļuma taustiņu uz leju, līdz ierīce novibrē un statusa joslā tiek

parādīts .

2

Vēlreiz nospiediet skaļuma taustiņu uz leju. statusa joslā ir redzams paziņojums .

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu, lai izietu no klusā režīma.

Ierīces iestatīšana vibrēšanas un zvanīšanas režīmā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Vibrēt zvanot.

35

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Zvana signāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Skaņa > Tālruņa zvana signāls.

3

Sarakstā atlasiet kādu no iespējām vai piesitiet pie , lai atlasītu ierīcē saglabātu

mūzikas failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet

Gatavs.

Paziņojuma skaņas atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņa > Paziņojuma skaņa.

3

Atlasiet iespēju sarakstā vai piesitiet pie un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas

failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Gatavs.

Dažām lietotnēm ir pašām savas paziņojumu skaņas, kuras varat atlasīt lietotņu iestatījumos.

Pieskārienu signālu aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņas

Cipartastatūras skāriena signāli un Pieskāriena skaņas.