Sony Xperia E4g - Saturs

background image

Saturs

Darba sākšana............................................................................... 6

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.............................................................. 6
Pārskats par ierīci................................................................................6
Salikšana............................................................................................ 7
Ekrāna aizsardzība.............................................................................. 9
Ierīces pirmā startēšanas reize............................................................ 9
Kāpēc nepieciešams Google™ konts?..............................................10
Ierīces lādēšana................................................................................ 10

Pamatiemaņu apgūšana.............................................................. 12

Skārienekrāna lietošana.................................................................... 12
Ekrāna slēgšana un atslēgšana......................................................... 14
Sākuma ekrāns................................................................................. 14
Lietotņu ekrāns................................................................................. 16
Navigācija lietotnēs............................................................................17
Mazās lietotnes................................................................................. 17
Logrīki...............................................................................................18
Īsceļi un mapes................................................................................. 19
Fons un motīvi...................................................................................20
Ekrānuzņēmuma ieguve.................................................................... 21
Statuss un paziņojumi....................................................................... 21
Statusa joslas ikonas.........................................................................22
Lietotņu pārskats.............................................................................. 24

Lietotņu lejupielāde...................................................................... 26

Lietotņu lejupielāde no Google Play™............................................... 26
Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem............................................... 26

Internets un tīkli............................................................................ 27

Web pārlūkošana.............................................................................. 27
Interneta un MMS iestatījumi ............................................................ 27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Mobilo datu savienojuma koplietošana.............................................. 30
Datu lietošanas uzraudzība................................................................30
Mobilo tīklu atlase..............................................................................31
Virtuālie privātie tīkli (VPN)..................................................................32

Datu sinhronizēšana ierīcē........................................................... 33

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem............................................... 33
Sinhronizēšana ar Microsoft® Exchange ActiveSync®...................... 33

Pamatiestatījumi...........................................................................35

Piekļuve iestatījumiem....................................................................... 35
Skaņa, zvana signāls un skaļums...................................................... 35

2

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

SIM kartes aizsardzība ..................................................................... 36
Ekrāna iestatījumi.............................................................................. 37
Daydream......................................................................................... 37
Ekrāna slēgšana................................................................................38
Valodas iestatījumi.............................................................................39
Datums un laiks................................................................................ 39
Skaņas izvades uzlabošana...............................................................40

Teksta rakstīšana......................................................................... 41

Ekrāna tastatūra................................................................................41
Tālruņa tastatūra............................................................................... 42
Teksta ievade, izmantojot balss ievadi............................................... 43
Teksta rediģēšana.............................................................................43
Xperia pilnās tastatūras personalizēšana........................................... 44

Zvanīšana..................................................................................... 45

Zvanu veikšana................................................................................. 45
Zvanu saņemšana.............................................................................46
Notiekošas sarunas...........................................................................47
Zvanu žurnāla lietošana..................................................................... 48
Zvanu pāradresācija.......................................................................... 48
Zvanu liegšana.................................................................................. 49
Vairāki zvani...................................................................................... 49
Konferences zvani.............................................................................50
Balss pasts....................................................................................... 50
Ārkārtas zvani................................................................................... 51

Kontakti ....................................................................................... 52

Kontaktu pārsūtīšana........................................................................ 52
Kontaktu meklēšana un skatīšana..................................................... 53
Kontaktu pievienošana un rediģēšana............................................... 54
Medicīniskas un ārkārtas kontaktinformācijas pievienošana............... 55
Izlase un grupas................................................................................ 56
Kontaktinformācijas sūtīšana............................................................. 57
Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti...................................... 57
Kontaktu dublēšana.......................................................................... 57

Ziņojumapmaiņa un tērzēšana..................................................... 59

Ziņu lasīšana un sūtīšana...................................................................59
Ziņu kārtošana.................................................................................. 60
Zvanīšana no ziņas............................................................................61
Ziņapmaiņas iestatījumi..................................................................... 61
Tūlītējā ziņapmaiņa un videotērzēšana...............................................61

E-pasts......................................................................................... 62

E-pasta iestatīšana............................................................................62
E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana................................................ 62

3

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

E-pasta apskates rūts....................................................................... 63
E-pasta ziņu kārtošana......................................................................64
E-pasta konta iestatījumi................................................................... 65
Gmail™.............................................................................................65

Mūzika ......................................................................................... 67

Mūzikas pārsūtīšana uz ierīci ............................................................ 67
Mūzikas klausīšanās..........................................................................67
Walkman® sākuma ekrāna izvēlne....................................................68
Atskaņošanas saraksti...................................................................... 69
Mūzikas kopīgošana..........................................................................70
Skaņas uzlabošana........................................................................... 70
Vizualizētājs ......................................................................................70
Mūzikas atpazīšana, izmantojot TrackID™........................................ 71

FM radio....................................................................................... 73

Radio klausīšanās............................................................................. 73
Iecienītākās radiostacijas................................................................... 74
Skaņas iestatījumi............................................................................. 74

Kamera......................................................................................... 75

Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu ierakstīšana.............................. 75
Seju atrašana.................................................................................... 76
Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju
uzņemšanai.......................................................................................76
Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem...................77
Vispārīgie kameras iestatījumi............................................................77
Fotokameras iestatījumi.....................................................................81
Videokameras iestatījumi................................................................... 84

Fotoattēli un video albumā...........................................................87

Fotoattēlu un video skatīšana............................................................ 87
Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana un pārvaldība............................88
Fotoattēlu rediģēšana ar lietotni Fotoattēlu redaktors.........................89
Videoklipu rediģēšana, izmantojot lietotni Movie Creator....................90
Fotoattēlu un videoklipu paslēpšana..................................................90
Lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlne.......................................... 91
Fotoattēlu skatīšana kartē................................................................. 92

Videoklipi......................................................................................94

Video skatīšanās lietotnē Filmas........................................................ 94
Video satura pārsūtīšana uz ierīci ..................................................... 95
Videosatura pārvaldība......................................................................95

Savienojumi..................................................................................96

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā...................... 96
Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm................................ 96
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®....................................................... 99

4

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Viedas lietotnes un funkcijas, kas taupa laiku............................102

Papildierīču un iestatījumu vadība, izmantojot Smart Connect......... 102

Ceļošana un kartes.................................................................... 104

Atrašanās vietu pakalpojumu lietošana............................................ 104
Google Maps™ un navigācija..........................................................104
Datplūsmas izmantošana ceļojot..................................................... 105
Lidmašīnas režīms...........................................................................106

Kalendārs un modinātājs............................................................107

Kalendārs........................................................................................107
Modinātājs un pulkstenis................................................................. 108

Atbalsts un apkope.................................................................... 111

Jūsu ierīcei pieejamais atbalsts........................................................111
Datora rīki....................................................................................... 111
Ierīces atjaunināšana....................................................................... 112
Pazaudētas ierīces atrašana ...........................................................113
Ierīces identifikācijas numura atrašana.............................................114
Akumulatora un strāvas pārvaldība..................................................114
Atmiņa un krātuve........................................................................... 116
Failu pārvaldība, izmantojot datoru.................................................. 117
Satura dublēšana un atjaunošana................................................... 118
Diagnostikas testu veikšana ierīcē................................................... 120
Ierīces restartēšana un atiestatīšana................................................ 120
Ierīces atkārtota pārstrāde...............................................................122
Pakalpojumu un funkciju ierobežojumi............................................. 122
Juridiskā informācija........................................................................122

5

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.