Sony Xperia E4g - Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

background image

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

Bluetooth® funkciju izmantojiet, lai sūtītu failus uz citām ar Bluetooth® saderīgām ierīcēm

vai izveidotu savienojumu ar brīvroku piederumiem.Bluetooth® savienojumi vislabāk

darbojas, ja ierīces atrodas ne tālāk kā 10 metrus viena no otras, un ja starp tām nav

masīvu priekšmetu. Ir gadījumi, kad savienojums starp šo ierīci un citām Bluetooth®

ierīcēm jāveido manuāli.

Bluetooth® ierīču sadarbspēja un saderība var atšķirties.

Funkcijas Bluetooth

®

ieslēgšana un ierīces uztveršanas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi.

3

Piesitiet pie ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža blakus

Bluetooth, lai ieslēgtu funkciju

Bluetooth

®

.

4

Piesitiet pie

Bluetooth. Tiek parādīta jūsu ierīce un pieejamo Bluetooth

®

ierīču

saraksts.

5

Piesitiet savas ierīces nosaukumam, lai tā kļūtu redzama citām Bluetooth

®

ierīcēm.

Ierīces uztveramības laika citām Bluetooth® ierīcēm pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet

Redzamības taimauts.

4

Atlasiet iespēju.

Nosaukuma piešķiršana ierīcei

Savai ierīcei varat piešķirt nosaukumu. Ja funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un ierīces

uztveršana ir iestatīta, šis nosaukums būs redzams citām ierīcēm.

Ierīces nosaukuma piešķiršana

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgta funkcija Bluetooth

®

.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

4

Piesitiet pie un pēc tam atlasiet

Pārdēvēt tālruni.

5

Ievadiet savas ierīces nosaukumu.

6

Piesitiet pie

Pārdēvēt.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci

Savienojot ierīci pārī ar citu ierīci, varat, piemēram, savienot ierīci ar Bluetooth

®

austiņu

vai Bluetooth

®

automašīnas komplektu un izmantot šīs ierīces mūzikas kopīgošanai.

Ja ierīci savienojat pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci, tā atceras šo pāra savienojumu.

Savienojot ierīci pārī ar Bluetooth

®

ierīci, iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Ierīce

automātiski mēģinās izmantot vispārīgo piekļuves kodu 0000. Ja tas neder, skatiet
Bluetooth

®

ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu ierīces piekļuves kodu.

99

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Nākamreiz, veidojot savienojumu ar pārī savienotu Bluetooth

®

ierīci, piekļuves kods

nebūs jāievada atkārtoti.

Dažām Bluetooth

®

ierīcēm, piemēram, lielākajai daļai Bluetooth

®

austiņu, ir jāizveido gan pāris,

gan savienojums ar otru ierīci.

Ierīci var savienot pārī ar vairākām Bluetooth

®

ierīcēm, bet vienlaikus var pieslēgties tikai

vienam Bluetooth

®

profilam.

Ierīces savienošana pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci

1

Pārliecinieties, vai ierīcē, kura jāsavieno pārī, ir aktivizēta funkcija Bluetooth

®

un vai

tā ir uztverama citām Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Ierīces ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth .

4

Velciet slīdni blakus

Bluetooth, lai ieslēgtu funkciju Bluetooth

®

. Tiek parādīts

pieejamo Bluetooth

®

ierīču saraksts.

5

Piesitiet tās Bluetooth

®

ierīces nosaukumam, kas jāsavieno pārī.

6

Ja tas tiek prasīts, ievadiet piekļuves kodu vai apstipriniet vienu un to pašu

piekļuves kodu abās ierīcēs.

Ierīces savienošana ar citu Bluetooth

®

ierīci

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Piesitiet Bluetooth

®

ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Bluetooth

®

ierīces pāra atcelšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Sadaļā

Pārī savienotās ierīces piesitiet pie blakus tās ierīces nosaukumam,

kuras pāri vēlaties atcelt.

4

Piesitiet pie

Atcelt savienošanu pārī.

Objektu sūtīšana un saņemšana, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth

®

Izmantojiet tehnoloģiju Bluetooth

®

, lai kopīgotu objektus ar citām ierīcēm, kuras ir

saderīgas ar tehnoloģiju Bluetooth

®

, piemēram, tālruņiem un datoriem. Varat sūtīt un

saņemt šādus objektu veidus:

fotoattēlus un videoklipus;

mūziku un citus audio failus;

Web lapas.

100

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Objektu sūtīšana, izmantojot Bluetooth™

1

Saņemšanas ierīce: pārliecinieties, vai Bluetooth™ ierīcē, uz kuru vēlaties nosūtīt

objektu, ir ieslēgta funkcija Bluetooth™ un ierīce ir uztverama citām Bluetooth™

ierīcēm.

2

Ierīcē, no kuras vēlaties sūtīt objektu, atveriet lietotni, kurā ir pieejams nosūtāmais

objekts, un ritiniet līdz šim objektam.

3

Atkarīgi no izmantotās lietotnes un nosūtāmā objekta veida, iespējams, būs

nepieciešams pieskarties objektam un turēt to, atvērt objektu vai nospiest . Var

būt iespējami arī citi veidi, kā sūtīt objektus.

4

Izvēlieties kopīgot vai sūtīt izvēlnes objektu.

5

Parādītajā izvēlnē izvēlieties

Bluetooth.

6

Ieslēdziet funkciju Bluetooth™, ja tas tiek prasīts.

7

Piesitiet saņemšanas ierīces nosaukumam.

8

Saņemšanas ierīce: ja tiek prasīts, akceptējiet savienojumu.

9

Ja tiek prasīts, abās ierīcēs ievadiet vienu piekļuves kodu vai apstipriniet piedāvāto

piekļuves kodu.

10

Saņemšanas ierīce: akceptējiet ienākošo objektu. Ja nepieciešams, velciet

statusa joslu lejup, lai atrastu paziņojumu.

Objektu saņemšana, izmantojot Bluetooth

®

1

Pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un tā ir uztverama citām

Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Sūtošā ierīce tagad sāk sūtīt datus uz jūsu ierīci.

3

Ja tas tiek prasīts, ievadiet vienu un to pašu piekļuves kodu abās ierīcēs vai

apstipriniet ieteikto piekļuves kodu.

4

Kad saņemat paziņojumu par ierīcē ienākošu failu, velciet statusa joslu uz leju un

piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

5

Piesitiet pie

Akceptēt, lai sāktu faila pārsūtīšanu.

6

Lai skatītu pārsūtīšanas norisi, velciet statusa joslu uz leju.

7

Lai atvērtu saņemtu objektu, velciet statusa joslu uz leju un piesitiet atbilstošajam

paziņojumam.

To failu skatīšana, kurus esat saņēmis, izmantojot Bluetooth®

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet

Rādīt saņemtos failus.

101

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.