Sony Xperia E4g - Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā

background image

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā

Varat izmantot ekrāna spoguļošanas funkciju, lai savas ierīces ekrānu skatītu televizorā

vai lielā displejā, neizmantojot kabeļa savienojumu. Tehnoloģija Wi-Fi Direct™ izveido

bezvadu savienojumu starp abām ierīcēm, līdz ar to varat vienkārši baudīt savus

iecienītākos fotoattēlus no dīvāna. Šo funkciju varat arī lietot, lai klausītos ierīcē saglabāto

mūziku, izmantojot televizora skaļruņus.

Televizoram ir jāatbalsta ekrāna spoguļošana atbilstoši Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, lai

iepriekš aprakstītā funkcija darbotos. Ja televizorā netiek atbalstīta ekrāna spoguļošana, var

būt atsevišķi jāiegādājas bezvadu displeja adapteris.

Izmantojot ekrāna spoguļošanu, attēla kvalitāti reizēm var negatīvi ietekmēt traucējumi no

citiem Wi-Fi® tīkliem.

Ierīces ekrāna spoguļošana TV ekrānā

1

TV: Izpildiet televizora lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai ieslēgtu

ekrāna spoguļošanas funkciju.

2

Jūsu ierīce: Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Xperia™ savienojums > Ekrāna

spoguļošana.

4

Piesitiet pie

Sākt.

5

Piesitiet pie

Labi un atlasiet ierīci.

Lietojot ekrāna spoguļošanu, neaizsedziet ierīces Wi-Fi antenas apgabalu.

Televizoram ir jāatbalsta ekrāna spoguļošana atbilstoši Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, lai

iepriekš aprakstītā funkcija darbotos.

Ekrāna spoguļošanas starp ierīcēm pārtraukšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Xperia™ savienojums > Ekrāna

spoguļošana.

3

Piesitiet pie

Atvienot un pēc tam pie Labi.