Sony Xperia E4g - Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm

background image

Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm

Varat skatīt vai atskaņot ierīcē saglabāto multivides saturu, izmantojot citas ierīces,

piemēram, televizoru vai datoru. Lai saturu varētu kopīgot, šādām ierīcēm ir jābūt DLNA

Certified™ (Digital Living Network Alliance — Aktuālās ciparu tīklu alianses —

sertificētām) un visām ierīcēm ir jābūt savienotām ar to pašu Wi-Fi® tīklu. Ierīcē varat

skatīt vai atskaņot arī citu DLNA Certified™ ierīču saturu.
Kad esat sagatavojis satura koplietošanu starp ierīcēm, varat, piemēram, ierīcē atskaņot

mājas datorā saglabātos mūzikas failus vai lielekrāna televizorā skatīt fotoattēlus, kas

uzņemti, izmantojot ierīces kameru.

Failu atskaņošana ierīcē no DLNA Certified™ ierīcēm

Atskaņojot failus ierīcē no citas DLNA Certified™ ierīces, tā darbojas kā serveris. Cietiem

vārdiem sakot, tā koplieto saturu tīklā. Servera ierīcē ir jābūt iespējotai tās satura

koplietošanas funkcijai, un tai ir jāpiešķir piekļuves atļauja jūsu ierīcei. Turklāt tai ir jābūt

savienotai ar to pašu Wi-Fi® tīklu, ar ko ir savienota jūsu ierīce.

96

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Koplietotas dziesmas atskaņošana ierīcē

1

Pārliecinieties, vai ierīces, ar kurām vēlaties kopīgot failus, ir savienotas ar to pašu

Wi-Fi® tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

3

Velciet kreiso Walkman® sākuma ekrāna malu uz labo pusi un piesitiet

Ierīces.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet ierīces, ar kuru izveidots savienojums, mapes un atlasiet dziesmu, ko

vēlaties atskaņot. Automātiski tiek sākta dziesmas atskaņošana.

Koplietota videoklipa atskaņošana ierīcē

1

Pārliecinieties, vai ierīces, ar kurām vēlaties kopīgot failus, ir savienotas ar to pašu

Wi-Fi® tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Filmas.

3

Velciet kreiso Filmas sākuma ekrāna malu uz labo pusi un piesitiet

Ierīces.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet ierīces, ar kuru izveidots savienojums, mapes un atlasiet videoklipu, ko

vēlaties atskaņot.

Koplietota fotoattēla skatīšana ierīcē

1

Pārliecinieties, vai ierīces, ar kurām vēlaties kopīgot failus, ir savienotas ar to pašu

Wi-Fi® tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Albums.

3

Velciet kreiso lietotnes Albums sākuma ekrāna malu uz labo pusi un piesitiet

Ierīces.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet mapes ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, un atlasiet fotoattēlu, ko

vēlaties skatīt.

Ierīcē pieejamo failu atskaņošana DLNA Certified™ ierīcēs

Pirms ierīcē esošo multivides failu skatīšanas vai atskaņošanas citās DLNA Certified™

ierīcēs iestatiet failu koplietošanas funkciju savā ierīcē. Ierīces, ar kurām koplietojat

saturu, tiek sauktas par klienta ierīcēm. Piemēram, televizors, dators vai planšetdators

var darboties kā klienta ierīce. Kad jūsu ierīce nodrošina satura pieejamību klienta ierīcēs,

tā darbojas kā multivides serveris. Kad ierīcē iestatāt failu koplietošanas funkciju, ir jādod

piekļuves atļauja arī klienta ierīcēm. Kad tas ir izdarīts, šīs ierīces tiek parādītas kā

reģistrētas ierīces. Ierīces, kas gaida piekļuves atļauju, tiek parādītas kā gaidošas ierīces.

Failu kopīgošanas iestatīšana ar citām DLNA Certified™ ierīcēm

1

Ierīcē izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi® tīklu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

3

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Multivides serveris.

4

Lai ieslēgtu funkciju

Koplietot multividi, velciet slīdni. Statusa joslā tiks parādīta

ikona . Tagad ierīci var izmantot kā multivides serveri.

5

Datorā vai citās ierīcēs izveidojiet savienojumu ar to pašu Wi-Fi® tīklu, ar kuru ir

savienota ierīce.

6

Ierīces statusa joslā tiks parādīts paziņojums. Atveriet paziņojumu un iestatiet

piekļuves atļaujas katrai ierīcei.

Norādījumi, lai iestatītu failu kopīgošanu, izmantojot DLNA™, atšķiras atkarībā no klienta

ierīces. Plašāku informāciju skatiet klienta ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Ja ierīcē nevar

izveidot savienojumu ar tīklā esošu klientu, pārbaudiet, vai Wi-Fi® tīkls darbojas.

Izvēlnei

Multivides serveris varat arī piekļūt sadaļā Iestatījumi > Xperia™ savienojums >

Multivides serveris. Aizverot skatu Multivides serveris, failu kopīgošanas funkcija turpina

darboties fonā.

Failu kopīgošanas ar citām DLNA Certified™ ierīcēm apturēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Xperia™ savienojums > Multivides serveris.

3

Velciet blakus

Koplietot multividi esošo slīdni pa kreisi.

97

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Piekļuves atļauju iestatīšana gaidošai ierīcei

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Xperia™ savienojums > Multivides serveris.

3

Sarakstā

Ierīces, kas gaida atlasiet ierīci.

4

Atlasiet piekļuves atļaujas līmeni.

Reģistrētas ierīces nosaukuma maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Xperia™ savienojums > Multivides serveris.

3

Sarakstā

Reģistrētās ierīces atlasiet ierīci un pēc tam atlasiet Mainīt nosaukumu.

4

Ievadiet jaunu ierīces nosaukumu.

Reģistrētas ierīces piekļuves līmeņa maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Xperia™ savienojums > Multivides serveris.

3

Sarakstā

Reģistrētās ierīces atlasiet ierīci.

4

Piesitiet

Mainīt piekļuves līmeni un atlasiet kādu no iespējām.

Palīdzības saņemšana par satura kopīgošanu ar citām DLNA Certified™ ierīcēm

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Xperia™ savienojums > Multivides serveris.

3

Piesitiet pie .

Failu atskaņošana Digital Media Renderer ierīcē

Izmantojot tehnoloģiju DLNA™, savā ierīcē saglabāto multivides saturu varat pārsūtīt uz

citu ierīci, kas savienota ar to pašu Wi-Fi® tīklu. Otrai ierīcei jādarbojas kā Digital Media

Renderer (DMR) ierīcei un jāatveido vai jāatskaņo no jūsu ierīces saņemtais saturs.

DMR ierīce ir, piemēram, televizors ar DLNA funkciju vai dators ar operētājsistēmu

Windows® 7 vai jaunāku tās versiju.

Digital Media Renderer iespējošanai izmantotie iestatījumi var atšķirties atkarībā no ierīces. Lai

iegūtu papildinformāciju, skatiet DMR ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Saturu, ko aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM),

nevar atskaņot Digital Media Renderer ierīcē, kurā tiek izmantota DLNA™ tehnoloģija.

Fotoattēlu vai videoklipu skatīšana no ierīces DMR ierīcē

1

Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījis DMR ierīci un vai tā ir savienota ar to pašu

Wi-Fi® tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Albums.

4

Pārlūkojiet un atveriet fotoattēlus vai video, kurus vēlaties apskatīt.

5

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīta rīkjosla, pēc tam piesitiet un atlasiet DMR
ierīci, ar kuru kopīgot saturu. Izvēlētā satura atskaņošana tiek sākta hronoloģiskā

secībā atlasītajā ierīcē.

6

Lai atvienotu no DMR ierīces, piesitiet un atlasiet

Atvienot. Faila atskaņošana

DMR ierīcē tiek pārtraukta, bet tā atskaņošana ierīcē tiek turpināta.

Varat arī koplietot videoklipu no lietotnes Filmas jūsu ierīcē, piesitot videoklipam un pēc tam
piesitot

.

98

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Dziesmas atskaņošana no ierīces DMR ierīcē

1

Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījis DMR ierīci un vai tā ir savienota ar to pašu

Wi-Fi® tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

3

Atlasiet mūzikas kategoriju un pārejiet uz dziesmu, kuru vēlaties kopīgot, pēc tam

piesitiet dziesmai.

4

Piesitiet un atlasiet DMR ierīci, ar kuru kopīgot saturu. Dziesma automātiski tiek
atskaņota atlasītajā ierīcē.

5

Lai atvienotos no DMR ierīces, piesitiet un atlasiet savu ierīci. Dziesmas

atskaņošana DMR ierīcē tiek pārtraukta, bet tā atskaņošana ierīcē tiek turpināta.