Sony Xperia E4g - Ekrāna tastatūra

background image

Ekrāna tastatūra

Varat ievadīt tekstu, izmantojot ekrāna QWERTY tastatūru, piesitot atsevišķi katram

burtam, vai arī varat izmantot teksta ievades velkot funkciju un bīdīt pirkstu no viena burta

uz otru, lai veidotu vārdus. Ja priekšroku dodat mazākas ekrāna tastatūras izmantošanai

un teksta ievadei ar vienu roku, varat aktivizēt tastatūru rakstīšanai ar vienu roku.
Teksta ievadi varat veikt līdz pat trīs valodās. Tastatūra nosaka valodu, ko lietojat, un

rakstīšanas laikā paredz šīs valodas vārdus. Dažās lietotnēs ekrāna tastatūra tiek atvērta

automātiski, piemēram, e-pasta un īsziņu lietotnēs.

1 Dzēst pirms kursora esošo rakstzīmi.

2 Ievadīt pārnesumu jaunā rindā vai apstiprināt teksta ievadi.

3 Ievadīt atstarpi.

4 Personalizēt pilno tastatūru. Pēc tastatūras personalizēšanas šis taustiņš pazūd.

5 Rādīt skaitļus un simbolus. Lai izmantotu vairāk simbolu, piesitiet pie

.

6 Pārslēdzieties no mazajiem burtiem uz lielajiem burtiem un lielajiem sākumburtiem , kā arī pretēji.

Dažām valodām šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu papildu rakstzīmēm.

Ekrāna tastatūras parādīšana, lai ievadītu tekstu

Piesitiet teksta ievades laukam.

Ekrāna tastatūras izmantošana ainavas orientācijā

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, pagrieziet ierīci uz sāniem.

Iespējams, būs jāpielāgo dažu lietotņu iestatījumi, lai iespējotu ainavas orientāciju.

Teksta ievade pa vienei rakstzīmei

1

Lai ievadītu pilnajā tastatūrā redzamu rakstzīmi, piesitiet šai rakstzīmei.

2

Lai ievadītu rakstzīmes variantu, pieskarieties pilnās tastatūras standarta rakstzīmei

un turiet to, līdz tiek atvērts pieejamo iespēju saraksts, un pēc tam izvēlieties

iespēju. Piemēram, lai ievadītu rakstzīmi “é”, pieskarieties rakstzīmei “e” un turiet

to, līdz tiek parādītas citas iespējas, un pēc tam, neatlaižot pirkstu no pilnās

tastatūras, velciet pirkstu līdz rakstzīmei “é” un izvēlieties to.

Punkta ievadīšana

Pēc vārda ievades divreiz piesitiet atstarpes taustiņam.

41

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Teksta ievade, izmantojot funkciju Teksta ievade velkot

1

Kad tiek parādīta ekrāna tastatūra, bīdiet pirkstu no viena burta uz otru, lai

izveidotu vārdu, ko vēlaties rakstīt.

2

Kad esat pabeidzis vārda ievadi, paceliet pirkstu. Atbilstoši burtiem, pār kuriem

vilkāt ar pirkstu, tiek parādīts vārda piedāvājums.

3

Ja netiek parādīts vajadzīgais vārds, piesitiet , lai skatītu citas iespējas, un

atlasiet atbilstošo iespēju. Ja vajadzīgā iespēja netiek parādīta, dzēsiet visu vārdu

un atkārtoti ievadiet to, velkot vai pieskaroties katram burtam atsevišķi.

Švīkāšana, lai rakstītu iestatījumu maiņa

1

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam piesitiet

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu teksta ievades velkot funkciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu

Švīkāšana, lai rakstītu vai noņemiet tai atzīmi.

Tastatūras rakstīšanai ar vienu roku lietošana

1

Atveriet ekrāna tastatūru portreta režīmā, pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam

Tastat. rakst. ar 1 roku.

3

Lai tastatūru rakstīšanai ar vienu roku pārvietotu uz ekrāna labo vai kreiso malu,

attiecīgi piesitiet vai .

Lai atgrieztos pie pilnās ekrāna tastatūras izmantošanas, piesitiet .