Sony Xperia E4g - Tālruņa tastatūra

background image

Tālruņa tastatūra

Tālruņa tastatūra ir līdzīga standarta 12 taustiņu tālruņa tastatūrai. Tā nodrošina jutīgās

teksta un vairākpiesitienu ievades iespējas. Teksta ievadi, izmantojot tālruņa tastatūru,

varat aktivizēt pilnās tastatūras iestatījumos. Tālruņa tastatūra ir pieejama tikai portreta

orientācijā.

1 Izvēlēties teksta ievades iespēju. Varat piesist katrai rakstzīmei vienreiz un izmantot vārdu ieteikumus, vai

arī piesist taustiņam vairākkārt, līdz tiek atlasīta vajadzīgā rakstzīme.

2 Dzēst pirms kursora esošo rakstzīmi.

3 Ievadīt pārnesumu jaunā rindā vai apstiprināt teksta ievadi.

4 Ievadīt atstarpi.

5 Rādīt simbolus un smaidiņus.

6 Rādīt ciparus.

7 Mainīt rakstzīmju reģistru un ieslēgt burtslēgu.

Tālruņa tastatūras atvēršana pirmo reizi

1

Piesitiet teksta ievades laukam un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam piesitiet

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet

Portreta režīma tastatūra, pēc tam atlasiet opciju Tālruņa tastatūra.

42

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Teksta ievade, izmantojot tālruņa tastatūru

Kad tālruņa tastatūrā tiek parādīts , piesitiet katram rakstzīmes taustiņam tikai

vienu reizi arī tad, ja vajadzīgais burts nav taustiņa pirmais burts. Piesitiet

parādītajam vārdam vai piesitiet pie

, lai skatītu vairāk vārdu ieteikumu, un

izvēlieties vārdu sarakstā.

Kad tālruņa tastatūrā tiek parādīts , piesitiet tās rakstzīmes ekrāna taustiņam,

kuru vēlaties ievadīt. Turpiniet piesist šai pogai, līdz tiek atlasīta vajadzīgā

rakstzīme. Pēc tam veiciet šīs pašas darbības nākamajai rakstzīmei, kuru vēlaties

ievadīt, utt.

Ciparu ievade, izmantojot tālruņa tastatūru

Kad ir parādīta tālruņa tastatūra, piesitiet . Tiek parādīta tālruņa tastatūra ar

cipariem.

Simbolu un smaidiņu ievietošana, izmantojot tālruņa tastatūru

1

Kad ir parādīta tālruņa tastatūra, piesitiet

. Tiek parādīts režģis ar simboliem un

smaidiņiem.

2

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu citas iespējas. Piesitiet simbolam vai

smaidiņam, lai to izvēlētos.