Sony Xperia E4g - Teksta rediģēšana

background image

Teksta rediģēšana

Rakstīšanas laikā tekstu varat atlasīt, izgriezt, kopēt un ielīmēt. Rediģēšanas rīkiem varat

piekļūt, divreiz piesitot ievadītajam tekstam. Tad lietotņu joslā kļūst pieejami rediģēšanas

rīki.

Lietotņu josla

1

Aizvērt lietotņu joslu

2

Atlasīt visu tekstu

3

Izgriezt tekstu

4

Kopēt tekstu

43

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

5

Ielīmēt tekstu

Ikona parādās tikai tad, kad starpliktuvē ir saglabāts teksts.

Teksta atlase

1

Ievadiet kādu tekstu, pēc tam divreiz piesitiet tekstam. Vārds, kuram piesitīsiet, tiks

iezīmēts ar tabulatoriem abās pusēs.

2

Velciet tabulatorus pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vairāk teksta.

Teksta rediģēšana

1

Ievadiet tekstu, pēc tam divreiz piesitiet ievadītajam tekstam, lai tiktu parādīta

lietotnes josla.

2

Atlasiet tekstu, ko vēlaties rediģēt, pēc tam izmantojiet rīkus lietotnes joslā, lai

veiktu vēlamās izmaiņas.