Sony Xperia E4g - Xperia pilnās tastatūras personalizēšana

background image

Xperia pilnās tastatūras personalizēšana

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru, varat piekļūt pilnās tastatūras

iestatījumiem un citiem teksta ievades iestatījumiem, kas palīdz iestatīt rakstīšanas

valodu, teksta ieteikumus, labojumus, automātiskās atstarpes un ātros punktus. Pilnā

tastatūra var izmantot datus no e-pasta un citām lietotnēm, lai mācītos jūsu rakstīšanas

stilu. Ir pieejams arī personalizēšanas palīgs, kas parāda pamatiestatījumus, lai jūs varētu

ērti sākt darbu.

Piekļuve ekrāna tastatūras iestatījumiem

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Pilnās tastatūras iestatījumi un mainiet iestatījumus,

kā vēlaties.

3

Lai teksta ievadei pievienotu rakstības valodu, piesitiet

Rakstīšanas valodas un

atzīmējiet attiecīgās izvēles rūtiņas.

4

Piesitiet

Labi, lai apstiprinātu.

Vārdu ieteikumu iestatījumu maiņa

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet un pēc tam

Pilnās tastatūras iestatījumi > Vārdu ieteikumi.

3

Atlasiet iespēju.

Ievades metodes izvēle

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, velciet statusa joslu uz leju, lai

atvērtu paziņojumu paneli, pēc tam piesitiet pie

.

2

Atlasiet iespēju.

Sava rakstīšanas stila lietošana

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Pilnās tastatūras iestatījumi > Izmantot manu

rakstības stilu un atlasiet avotu.

Tastatūras izkārtojuma varianta izvēle

Izkārtojuma varianti ir paredzēti ekrāna tastatūrai, un tie, iespējams, nav pieejami visās

rakstīšanas valodās.

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet pie

Rakstīšanas valodas un pēc tam pie .

4

Izvēlieties tastatūras izkārtojuma variantu.

5

Piesitiet pie

Labi, lai apstiprinātu.

44

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.