Sony Xperia E4g - Video skatīšanās lietotnē Filmas

background image

Video skatīšanās lietotnē Filmas

Izmantojiet lietotni Filmas, lai atskaņotu filmas un citu ierīcē saglabāto vai lejupielādēto

videosaturu. Ar lietotnes Filmas palīdzību varat arī iegūt katras filmas plakāta attēlu, īsu

sižeta izklāstu, informāciju par žanru un režisoru. Varat arī atskaņot filmas citās ierīcēs,

kas savienotas ar to pašu tīklu.

Dažus videofailus lietotnē Filmas nevar atskaņot.

1

Skatiet izvēlnes iespējas.

2

Parādiet pēdējo atskaņoto video.

3

Lai pārlūkotu visus lejupielādētos un saglabātos video, velciet ekrāna kreiso malu pa labi.

4

Piesitiet, lai demonstrētu saglabātos vai lejupielādētos video failus.

5

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu saturu.

Video atskaņošana lietotnē Filmas

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Filmas.

2

Atrodiet un piesitiet videoklipam, ko vēlaties atskaņot. Ja video ekrānā netiek

parādīts, velciet ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu lietotnes Filmas sākuma

ekrāna izvēlni, pēc tam atrodiet un piesitiet video, ko vēlaties atskaņot.

3

Lai parādītu vai paslēptu vadīklas, piesitiet ekrānam.

4

Lai apturētu atskaņošanu, piesitiet . Lai atsāktu atskaņošanu, piesitiet .

5

Lai attītu atpakaļ, velciet norises joslas marķieri pa kreisi. Lai pārtītu uz priekšu,

velciet norises joslas marķieri pa labi.

Videoklipa atskaņošana ārējā ierīcē

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Piesitiet pie >

Throw.

3

Atlasiet ārēju ierīci, kurā atskaņot videoklipu. Ja nav pieejama neviena ārēja ierīce,

izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai to pievienotu.

Filmu iestatījumu maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie

Filmas.

2

Piesitiet >

Iestatījumi un pēc tam mainiet iestatījumus, kā vēlaties.

94

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Skaņas iestatījumu mainīšana videoklipa atskaņošanas laikā

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai skatītu vadīklas.

2

Piesitiet un pēc tam

Skaņas iestatījumi.

3

Atzīmējiet tās skaņas iestatījumu izvēles rūtiņas, kuras vēlaties aktivizēt.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Labi.

Videoklipa kopīgošana

1

Kad tiek atskaņots video, kas saglabāts lietotnē Filmas vai TV raidījumi, piesitiet

un pēc tam piesitiet

Kopīgot.

2

Piesitiet lietotnei, kuru vēlaties izmantot atlasītā videoklipa kopīgošanai, un pēc tam

veiciet nepieciešamās darbības, lai to nosūtītu.