Sony Xperia E4g - Papildierīču un iestatījumu vadība, izmantojot Smart Connect

background image

Papildierīču un iestatījumu vadība, izmantojot Smart Connect

Izmantojiet lietotni Smart Connect, lai iestatītu darbības, kas tiek veiktas ierīcē, pievienojot

vai atvienojot papildierīci. Piemēram, varat norādīt, lai, kad pievienojat austiņas, vienmēr

tiktu startēta FM radio lietotne.
Varat arī iestatīt Smart Connect, lai tiktu nolasītas ienākošās īsziņas. Vai — varat arī

izmantot lietotni, lai iestatītu konkrētu darbību vai darbību grupu, kas tiks palaistas jūsu

ierīcē noteiktā dienas laikā. Piemēram, ja austiņas pievienojat laikā no 7:00–9:00, varat

norādīt, ka:

Tiek startēta lietotne Walkman®.

Tīmekļa pārlūkā tiek atvērta rīta avīze.

Zvanīšanas skaļums tiek iestatīts vibrēšanas režīmā.
Izmantojot Smart Connect, varat arī pārvaldīt papildierīces, piemēram SmartTags un

SmartWatch. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet konkrētās papildierīces lietotāja

rokasgrāmatu.

1

Piesist, lai parādītu visas pievienotās ierīces

2

Pievienot ierīci vai notikumu

3

Skatīt izvēlnes iespējas

4

Piesist, lai parādītu visus pievienotos notikumus

5

Piesist, lai aktivizētu notikumu

6

Piesist, lai skatītu detalizētu informāciju par notikumu

102

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Smart Connect notikuma izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Ja Smart Connect atverat pirmo reizi, piesitiet

Labi, lai aizvērtu ievadekrānu.

3

Cilnē

Notikumi piesitiet .

4

Ja notikumu veidojat pirmo reizi, piesitiet

Labi, lai aizvērtu ievadekrānu.

5

Pievienojiet nosacījumus, kuru gadījumā ir jāizraisa notikums. Nosacījums var būt

savienojums ar papildierīci, konkrēts laika intervāls vai abi.

6

Piesitiet , lai turpinātu.

7

Pievienojiet darbības, kas jāveic, kad savienojat papildierīci, un iestatiet citus

iestatījumus pēc nepieciešamības.

8

Piesitiet , lai turpinātu.

9

Iestatiet notikuma nosaukumu, pēc tam piesitiet

Pabeigt.

Lai pievienotu Bluetooth® papildierīci, vispirms tā ir jāsavieno pārī ar jūsu ierīci.

Smart Connect notikuma rediģēšana

1

Palaidiet lietotni Smart Connect.

2

Cilnē

Notikumi piesitiet notikumam.

3

Ja notikums ir izslēgts, velciet slīdni pa labi, lai to ieslēgtu.

4

Piesitiet pie

Rediģēt, pēc tam pielāgojiet iestatījumus, kā nepieciešams.

Notikuma dzēšana

1

Palaidiet lietotni Smart Connect.

2

Cilnē

Notikumi pieskarieties notikumam, kuru vēlaties dzēst, turiet to un pēc tam

piesitiet pie

Dzēst notikumu.

3

Piesitiet pie

Dzēst, lai apstiprinātu.

Varat arī atvērt notikumu, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam piesist pie >

Dzēst notikumu >

Dzēst.

Smart Connect iestatīšana, lai tiktu nolasītas ienākošās īsziņas

1

Palaidiet lietotni Smart Connect.

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Iestatījumi.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus

Teksta pārvēršana runā, pēc tam, ja

nepieciešams, apstipriniet aktivizēšanu.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, visas ienākošās ziņas tiek nolasītas skaļi. Lai aizsargātu savu

konfidencialitāti, šo funkciju vajadzētu izslēgt, ja ierīci lietojat, piemēram, publiskā vietā vai

darbā.

Ierīču pārvaldība

Izmantojiet lietotni Smart Connect, lai pārvaldītu dažādas viedās papildierīces, ko varat

pievienot savai ierīcei, tostarp SmartTags, SmartWatch un Sony bezvadu austiņas Smart

Wireless Headset pro. Smart Connect lejupielādē visas nepieciešamās lietotnes un atrod

trešās personas lietotnes, ja tās ir pieejamas. Iepriekš pievienotās ierīces tiek parādītas

sarakstā, tādēļ varat iegūt vairāk informācijas par katras ierīces funkcijām.

Savienošana pārī ar papildierīci un tās pievienošana

1

Palaidiet lietotni Smart Connect. Ja Smart Connect atverat pirmo reizi, piesitiet pie

Labi, lai aizvērtu ievadekrānu.

2

Piesitiet pie

Ierīces un pēc tam piesitiet pie .

3

Piesitiet pie

Labi, lai sāktu ierīču meklēšanu.

4

Meklēšanas rezultātu sarakstā piesitiet tās ierīces nosaukumam, kuru vēlaties

pievienot.

Pievienotās papildierīces iestatījumu pielāgošana

1

Veiciet savienošanu pārī un pievienojiet papildierīci savai ierīcei.

2

Palaidiet lietotni Smart Connect.

3

Piesitiet pie

Papildierīces un pēc tam piesitiet savienotās papildierīces

nosaukumam.

4

Pielāgojiet vajadzīgos iestatījumus.

103

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.