Sony Xperia E4g - Ziņu kārtošana

background image

Ziņu kārtošana

Ziņas dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet tai.

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta dzēšamā ziņa.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties dzēst, un turiet to, pēc tam piesitiet

Dzēst ziņu >

Dzēst.

Sarunu dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam

Dzēst sarunas.

3

Atzīmējiet dzēšamo sarunu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet >

Dzēst.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai, kuru vēlaties atvērt.

3

Ziņā, kurai vēlaties pievienot zvaigznīti, piesitiet .

4

Lai no ziņas noņemtu zvaigznīti, piesitiet .

To ziņu skatīšana, kurām ir pievienotas zvaigznītes

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Ziņas ar zvaigznītēm.

3

Tiek parādīts visu to ziņu saraksts, kurām ir pievienotas zvaigznītes.

Ziņu meklēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Meklēt.

3

Ievadiet meklējamos atslēgvārdus. Sarakstā tiek parādīti meklēšanas rezultāti.

60

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.