Sony Xperia E4g - Zvanīšana no ziņas

background image

Zvanīšana no ziņas

Zvanīšana ziņas sūtītājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai.

3

Piesitiet .

4

Piesitiet .

Sūtītāja numura saglabāšana kontakta informācijā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet >

Saglabāt.

3

Izvēlieties esošu kontaktu vai piesitiet

Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet

Gatavs.