Sony Xperia E4g - Ārkārtas zvani

background image

Ārkārtas zvani

Ierīcē tiek atbalstīti starptautiski avārijas dienestu izsaukšanas numuri, piemēram, 112 vai

911. Ja atrodaties tīkla pārklājuma zonā, šos avārijas dienestu izsaukšanas numurus

varat izmantot, lai jebkurā valstī veiktu ārkārtas zvanus (arī gadījumā, ja ierīcē nav

ievietota SIM karte).

Ārkārtas zvana veikšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Tālrunis.

3

Ievadiet avārijas dienesta izsaukšanas numuru un piesitiet . Lai dzēstu numuru,

piesitiet .

Ārkārtas zvanus var veikt arī tad, ja nav ievietota SIM karte vai ir iestatīts izejošo zvanu

liegums.

Ārkārtas zvana veikšana, ja SIM karte ir bloķēta

1

Bloķēšanas ekrānā piesitiet

Ārkārtas zvans.

2

Ievadiet avārijas dienesta izsaukšanas numuru un piesitiet .

51

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.