Sony Xperia E4g - Balss pasts

background image

Balss pasts

Ja abonementā ir iekļauts balss pasta pakalpojums, zvanītāji var atstāt balss ziņas, kad

nevarat atbildēt uz zvanu. Balss pasta pakalpojuma numurs parasti ir saglabāts SIM

kartē. Ja tā nav, to var saņemt no pakalpojumu sniedzēja un ievadīt manuāli.

50

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sava balss pasta numura ievade

1

ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Balss pasts >Balss pasta iestatījumi

>

Balss pasta numurs.

3

Ievadiet savu balss pasta numuru.

4

Piesitiet pie

Labi.

Zvanīšana uz balss pasta pakalpojumu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Tālrunis.

3

Pieskarieties un turiet

1

.