Sony Xperia E4g - Notiekošas sarunas

background image

Notiekošas sarunas

47

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Ievadīt ciparus zvana laikā.

2

Ieslēgt skaļruni zvana laikā

3

Aizturēt pašreizējo zvanu vai izgūt zvanu

4

Atvērt kontaktu sarakstu

5

Izslēgt mikrofona skaņu zvana laikā

6

Beigt zvanu

Klausules skaļruņa skaļuma mainīšana zvana laikā

Spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Ekrāna aktivizēšana zvana laikā

Īsi nospiediet .