Sony Xperia E4g - Zvanu liegšana

background image

Zvanu liegšana

Var bloķēt visus vai noteiktu kategoriju ienākošos un izejošos zvanus. Ja no sava

pakalpojumu sniedzēja esat saņēmis PIN2 kodu, varat arī izmantot fiksēto zvanu numuru

(Fixed Dialing Numbers — FDN) sarakstu, lai ierobežotu izejošos zvanus. Ja abonementā

ir iekļauts balss pasta pakalpojums, visus balss zvanus no konkrēta kontakta var nosūtīt

tieši uz balss pastkasti. Ja vēlaties bloķēt noteiktu numuru, varat atvērt Google Play™ un

lejupielādēt lietotnes, kas atbalsta šo funkciju.

Daži tīkla operatori neatbalsta FDN. Sazinieties ar savu tīkla operatoru, lai pārliecinātos, vai

jūsu SIM karte vai tīkla pakalpojums atbalsta šo funkciju.

Ienākošo vai izejošo zvanu bloķēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani.

3

Piesitiet pie

Zvanu bloķēšana, pēc tam atlasiet iespēju.

4

Ievadiet paroli un piesitiet

Iespējot.

Kad pirmo reizi iestatāt zvanu liegumus, ir jāievada parole, lai aktivizētu zvanu liegumu funkciju.

Šī parole ir jāizmanto vēlāk, ja vēlaties rediģēt zvanu liegumu iestatījumus.

Fiksēto numuru sastādīšanas iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Fiksētie numuru sastādīšanas

numuri.

3

Piesitiet

Aktivizēt fiksēto numuru sastādīšanu vai Deaktivizēt fiksēto nr.

sastādīšanu.

4

Ievadiet PIN2 kodu un piesitiet pie

Labi.

Piekļuve akceptēto zvanu adresātu sarakstam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Fiksētie numuru sastādīšanas

numuri > Fiksētie numuru sastādīšanas numuri.

SIM kartes PIN2 koda maiņa

1

ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani.

3

Piesitiet pie

Fiksētie numuru sastādīšanas numuri > Mainīt PIN2.

4

Ievadiet veco SIM kartes PIN2 kodu un piesitiet pie

Labi.

5

Ievadiet jauno SIM kartes PIN2 kodu un piesitiet pie

Labi.

6

Apstipriniet jauno PIN2 kodu un piesitiet pie

Labi.

No konkrēta kontakta ienākošo zvanu nosūtīšana tieši uz balss pastu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet .

3

Atlasiet kontaktu, no kura ienākošie zvani ir automātiski jāpārsūta uz balss pastu.

4

Piesitiet pie > .

5

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus Visi zvani uz balss pastu.

6

Piesitiet pie Gatavs.