Sony Xperia E4g - Zvanu pāradresācija

background image

Zvanu pāradresācija

Zvanus var pāradresēt, piemēram, uz citu tālruņa numuru vai uz automātiskā atbildētāja

pakalpojumu.

Zvanu pāradresēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani.

3

Piesitiet

Zvanu pāradresācija un atlasiet kādu no iespējām.

4

Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, pēc tam piesitiet pie

Iespējot.

48

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Zvanu pāradresācijas izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Zvanu pāradresācija.

3

Izvēlieties iespēju un pēc tam piesitiet pie

Atspējot.