Sony Xperia E4g - Zvanu saņemšana

background image

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Atteikšanās no zvana

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu

Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Automātiskā atbildētāja izmantošana

Ierīcē varat izmantot automātiskā atbildētāja lietotni, lai atbildētu uz zvaniem, kad esat

aizņemts vai nokavējat zvanu. Varat iespējot automātiskās atbildēšanas funkciju un

noteikt, cik sekundes jāuzgaida, pirms uz zvaniem tiek atbildēts automātiski. Varat

zvanus ar manuāli maršrutēt uz automātisko atbildētāju, kad esat pārāk aizņemts, lai uz

tiem atbildētu. Turklāt automātiskajā atbildētājā atstātajām ziņām varat piekļūt tieši no

ierīces.

Pirms izmantojat automātisko atbildētāju, ir jāieraksta sveicina ziņa.

Sveiciena ziņas ierakstīšana automātiskajam atbildētājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Automātiskais atbildētājs >

Ziņojumi.

3

Piesitiet pie

Ierakstīt jaunu ziņojumu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Automātiskās atbildēšanas iespējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Automātiskais atbildētājs.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Automātiskais atbildētājs.

Ja neiestatīsit laika aizkavi automātiskai atbildēšanai uz zvaniem, tiks izmantota noklusējuma

vērtība.

46

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Zvana noraidīšana ar automātisko atbildētāju

Kad pienāk ienākošais zvans, velciet

Atbildēšanas iespējas uz augšu, pēc tam

atlasiet

Noraidīt ar automātisko atbildētāju.

Laika aizkaves iestatīšana automātiskajai atbildēšanai

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Automātiskais atbildētājs.

3

Piesitiet pie

Atbildēt pēc.

4

Lai pielāgotu laiku, ritiniet uz augšu vai uz leju.

5

Piesitiet pie

Gatavs.

Ziņu klausīšanās automātiskajā atbildētājā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Automātiskais atbildētājs > Ziņas.

3

Atlasiet balss ziņu, kuru vēlaties klausīties.

Automātiskā atbildētāja ziņas varat arī klausīties tieši no zvanu žurnāla, piesitot .

Zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu

Varat noraidīt zvanu, izmantojot īsziņu. Šādā veidā noraidot zvanu, šī ziņa tiek automātiski

nosūtīta zvanītājam un saglabāta Ziņapmaiņas sarunā pie kontakta.
Varat atlasīt kādu no vairākām iepriekš definētajām ziņām ierīcē vai izveidot jaunu ziņu.

Varat arī izveidot savas personalizētās ziņas, rediģējot iepriekš definētās.

Zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu

1

Kad pienāk ienākošais zvans, velciet

Atbildēšanas iespējas uz augšu, pēc tam

piesitiet

Noraidīt ar ziņu.

2

Atlasiet iepriekš definētu ziņu vai piesitiet un ierakstiet jaunu ziņu.

Otra zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu

1

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, velciet vienumu

Noraidīt ar ziņu

uz augšu.

2

Atlasiet iepriekš definētu ziņu vai piesitiet pie un ierakstiet jaunu ziņu.

Zvana noraidīšanai izmantotās īsziņas rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Noraidīt zvanu ar ziņu.

3

Piesitiet rediģējamajai ziņai un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas.

4

Piesitiet pie

Labi.