Sony Xperia E4g - За упатството за корисникот

background image

За упатството за корисникот

Ова е Xperia™ E4g упатство за корисникот за верзијата на софтверот на Android™ 4.4.4.
Доколку не сте сигурни која верзија од софтверот работи на вашиот уред, може да ја проверите
преку менито за поставки. За повеќе информации за ажурирања на софтвер, видете Ажурирање
на уредот
на страницата 115 .

За да ја проверите тековната верзија на софтверот во вашиот уред

1

Од својот Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ги опциите Поставки > За телефонот > Верзија на Android.