Sony Xperia E4g - Преглед на уредот

background image

Преглед на уредот

6

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

1. Светло за полнење/известување
2. Леќи на предната камера
3. Сензор за близина/светло
4. Слушалка за уво
5. Копче за вклучување
6. Копче за јачина на звук/зумирање
7. Главен микрофон
8. Втор микрофон

9. Светло за камерата
10. Леќи на главната камера
11. Приклучок за слушалка
12. Област за препознавање NFC™
13. Порта за полнач/USB кабел
14. Отвор за врвцата за носење
15. Звучник

NFC

не е достапно на сите пазари.