Sony Xperia E4g - Споделување музика

background image

Споделување музика

Споделување песни

1

Од почетниот екран на Walkman®, пребарајте ја песната или албумот што сакате да ги
споделите.

2

Допрете го и држете го насловот на песната, а потоа допрете Сподели.

3

Одберете апликација од листата, потоа следете ги инструкциите на екранот.

На истиот начин можете да споделувате и албуми и листи со песни.