Sony Xperia E4g - Рециклирање на стариот уред

background image

Рециклирање на стариот уред

Имате стар уред што се мота по дома? Зошто не го рециклирате? Со тоа ќе ни помогнете одново
да ги користиме неговите материјали и компоненти, а и да ја заштитиме животната средина! На
www.sonymobile.com/recycle ќе дознаете повеќе за опциите за рециклирање во вашиот регион.