Sony Xperia E4g - Инстант пораки и видео чет

background image

Инстант пораки и видео чет

Може да ја користите апликацијата за инстант пораки и видео чет Google Hangouts™ на својот
уред за да разговарате со пријателите коишто исто така ја користат апликацијата на компјутери,
уреди Android™ и други уреди. Може да го претворите секој разговор во видео повик со неколку
пријатели и може да испраќате пораки до пријателите дури и кога се офлајн. Може исто така лесно
да прикажувате и да споделувате фотографии.
Пред да започнете со користење на Hangouts™, проверете дали имате функционална интернет
конекција и Google™ сметка. Одете во http://support.google.com/hangouts и кликнете на линкот
"Hangouts во вашиот Android" за да добиете подетални информации за користење на оваа
апликација.

Функцијата видео повик функционира само кај уред со предна камера.

Користење на апликацијата Hangouts™

1

Од Почетен екран, допрете jа опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Hangouts.

62

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.