Sony Xperia E4g - Икони во лентата за статус.

background image

Икони во лентата за статус.

Икони за статус

Јачина на сигналот

Нема сигнал

Роаминг

LTE е недостапен

GPRS е достапен

EDGE е достапен

3G е достапен

Достапна е мрежа за мобилни податоци

Испраќање и преземање податоци со LTE

Испраќање и преземање податоци GPRS

22

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Испраќање и преземање податоци EDGE

Испраќање и преземање податоци 3G

Испраќање и преземање мобилни податоци

Статус на батеријата

Батеријата се полни

Режимот STAMINA е активиран

Режимот на слаба батерија е активиран

Аавионскиот режим е активиран

Функцијата Bluetooth® е активирана

SIM-картичката не е вметната

Звукот на микрофонот е исклучен

Звучникот е вклучен

Бесшумен режим

Режим на вибрирање

Поставен е аларм

GPS е активиран

Синхронизацијата е во тек

Проблем со пријавување или со синхронизација

Во зависност од обезбедувачот на услуги, мрежата и/или регионот, функциите или
услугите претставени со некои икони во оваа листа може да не се достапни.

Управување со иконите на лентата за статус

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Персонализација > Икони на лентата за
статус
.

3

Обележете ги полињата за избирање за системските икони што сакате да појават на
лентата за статус.

Икони за известување

Нова текстуална или мултимедијална порака

Пропуштен повик

Повик во тек

Пренасочувањето повик е вклучено

Нова говорна порака

Нова порака по е-пошта

Вклучена е Wi-Fi® конекција и податоците се пренесуваат

Преземање податоци

Префрлање податоци

Мобилните податоци се исклучени

Достапно е ажурирање на софтверот

23

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Достапни се ажурирања за системот

Преземање на ажурирања за системот.

Допрете за инсталирање на преземените ажурирања за системот

Снимена слика од екранот

Пристигна нова чет порака Hangouts™

Видео чет со пријателите со помош на апликацијата Hangouts™

Претстоен настан од календарот

Работи мала апликација

Smart Connect е активиран

Песната се репродуцира

Радиото репродуцира

Уредот е поврзан со компјутер преку USB кабел

Внатрешната меморија е 75% полна. Допрете за пренесување податоци во мемориската
картичка

Порака за предупредување

Порака за грешка

Повеќе (неприкажани) известувања

Сите икони што може да се појават во уредот не се наведени тука. Овие икони се само за
референтни цели и може да се направат промени без известување.

Управување со известувањата

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Персонализација > Управување со
известувањата
.

3

Обележете ги полињата за избирање за апликациите на коишто им е дозволено да
испраќаат известувања.