Sony Xperia E4g - Снимање на екран

background image

Снимање на екран

Можете да снимате слики во мирување на кој било екран на вашиот уред во форма на снимка на
екран. Снимките на екран автоматски се зачувуваат во Албум.

Правење снимка на екран

1

Држете го притиснато копчето за вклучување додека не се појави прозорец со барање за
команда.

2

Допрете

Слика на екранот можете да направите и со истовремено притискање на копчето за
вклучување и копчето за намалување на јачината на звукот, додека не се слушне
кликање.

Прикажување на снимката на екранот

Повлечете ја лентата за статус надолу, па допрете ја снимката на екранот што сакате да го
видите.

Сликите на екранот можете да ги видите и така што ќе ги отворите во апликацијата
Албум.