Sony Xperia E4g - Mengawal aksesori dan tetapan dengan Smart Connect

background image

Mengawal aksesori dan tetapan dengan Smart Connect

Gunakan aplikasi Smart Connect untuk menetapkan apa yang berlaku dalam peranti

anda semasa anda menyambungkan atau menanggalkan aksesori. Contohnya, anda

boleh memutuskan untuk sentiasa memulakan aplikasi radio FM apabila anda

menyambungkan headset.
Anda boleh menetapkan Smart Connect untuk membaca mesej teks masuk juga. Atau,

anda boleh menggunakan aplikasi untuk menetapkan tindakan khusus atau sekumpulan

tindakan untuk dilancarkan pada peranti anda pada masa tertentu dalam sehari.

Contohnya, apabila anda menyambungkan headset antara 7am dan 9am, anda boleh

memutuskan supaya:

Aplikasi Walkman® dimulakan.

Penyemak imbas web membuka akhbar pagi.

Kelantangan deringan ditetapkan pada bergetar.
Dengan Smart Connect, anda boleh mengurus aksesori seperti SmartTags dan

SmartWatch juga. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, rujuk Panduan pengguna

aksesori khusus.

1

Ketik untuk memaparkan semua peranti yang ditambah

2

Tambah peranti atau acara

3

Lihat pilihan menu

4

Ketik untuk memaparkan semua acara yang ditambah

5

Ketik untuk mengaktifkan acara

6

Ketik untuk melihat butiran acara

106

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuat acara Smart Connect

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Jika anda membuka Smart Connect untuk kali pertama, ketik

OK untuk menutup

skrin pengenalan.

3

Pada tab

Acara, ketik .

4

Jika anda membuat acara Smart Connect untuk kali pertama, ketik

OK untuk

menutup skrin pengenalan.

5

Tambah keadaan yang anda ingin cetuskan acara. Keadaan mungkin sambungan

dengan aksesori atau selang masa tertentu atau kedua-duanya.

6

Ketik untuk meneruskan.

7

Tambahkan perkara yang anda inginkan ia berlaku apabila anda menyambung

aksesori dan menetapkan tetapan lain seperti yang dikehendaki.

8

Ketik untuk meneruskan.

9

Tetapkan nama acara, kemudian ketik

Selesai.

Untuk menambah aksesori Bluetooth®, anda perlu menjadikannya pasangan peranti anda

terlebih dahulu.

Untuk menyunting peristiwa Smart Connect

1

Mulakan aplikasi Smart Connect.

2

Pada tab

Acara, ketik peristiwa.

3

Jika acara dimatikan, seret penggelangsar ke kanan untuk menghidupkannya.

4

Ketik

Edit, kemudian laraskan tetapan seperti yang dikehendaki.

Untuk memadam acara

1

Mulakan aplikasi Smart Connect.

2

Pada tab

Acara, sentuh dan tahan acara yang anda ingin padam, kemudian ketik

Padamkan peristiwa.

3

Ketik

Padam untuk mengesahkan.

Anda juga boleh membuka acara yang anda ingin padam, kemudian ketik >

Padamkan

peristiwa > Padam.

Untuk menetapkan Smart Connect supaya menuturkan mesej teks masuk

1

Mulakan aplikasi Smart Connect.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

3

Tandai kotak pilihan di sebelah

Teks-ke-tutur, kemudian sahkan pengaktifan, jika

perlu.

Jika ciri ini dihidupkan, semua mesej masuk akan dituturkan. Untuk melindungi privasi anda,

anda mungkin perlu mematikan ciri ini jika anda menggunakan peranti di tempat awam atau di

tempat kerja, contohnya.

Menguruskan peranti

Gunakan aplikasi Sambung Pintar untuk mengurus pelbagai aksesori pintar yang anda

boleh sambungkan kepada peranti anda, termasuk SmartTag, SmartWatch dan Headset

Wayarles Pintar pro daripada Sony. Sambung Pintar memuat turun apa-apa aplikasi

yang perlu dan mencari aplikasi pihak ketiga apabila tersedia. Peranti yang pernah

bersambung dahulu ditunjukkan dalam senarai yang membolehkan anda mendapat

maklumat lanjut tentang ciri setiap peranti.

Untuk memasangkan dan menyambungkan aksesori

1

Mulakan aplikasi Smart Connect. Jika anda membuka Smart Connect untuk kali

pertama, ketik

OK untuk menutup skrin pengenalan.

2

Ketik

Peranti, kemudian ketik .

3

Ketik

OK untuk mula mencari peranti.

4

Dalam senarai hasil carian, ketik nama peranti yang anda ingin tambah.

107

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melaraskan tetapan untuk aksesori disambungkan

1

Pasangkan dan sambungkan aksesori dengan peranti anda.

2

Mulakan aplikasi Smart Connect.

3

Ketik

Aksesori, kemudian ketik nama aksesori yang disambungkan.

4

Laraskan tetapan yang diinginkan.

108

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.