Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Jika anda mempunyai akaun Google™ anda boleh menggunakan aplikasi Gmail™ untuk

membaca dan menulis mesej e-mel.

1

Lihat senarai semua akaun Gmail dan folder terbaru

2

Tulis mesej e-mel baru

3

Cari mesej e-mel

4

Mengakses tetapan dan pilihan

5

Senarai mesej e-mel

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Gmail™

Apabila aplikasi Gmail dibuka, seret tepi kiri skrin ke kanan, kemudian cari dan

ketik

Bantuan.

69

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.