Sony Xperia E4g - Berkongsi sambungan data mudah alih anda

background image

Berkongsi sambungan data mudah alih anda

Anda boleh berkongsi sambungan data mudah alih peranti anda dengan satu komputer

menggunakan kabel USB. Proses ini dipanggil penambatan USB. Anda juga boleh

berkongsi sambungan data peranti anda dengan sehingga lapan peranti lain secara

serentak, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi® mudah alih. Apabila

sambungan data mudah alih peranti anda berjaya dikongsi, peranti yang berkongsi boleh

menggunakan sambungan data peranti anda, contohnya, untuk melayari Internet,

memuat turun aplikasi atau menghantar dan menerima e-mel.

Anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk mewujudkan sambungan rangkaian

melalui kabel USB. Pergi ke www.android.com/tether untuk mendapatkan maklumat semasa

terkini.

Untuk berkongsi sambungan data anda menggunakan kabel USB

1

Nyahaktifkan semua sambungan kabel USB ke peranti anda.

2

Menggunakan kabel USB yang disertakan dengan peranti anda, sambung peranti

anda kepada komputer.

3

Dari Skrin Utama anda, ketik .

4

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Lagi… > Penambatan & hotspot mudah alih.

5

Tandakan

Penambatan USB kotak semak, kemudian ketik OK jika digesa.

dipaparkan pada bar status apabila anda telah bersambung.

6

Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda, nyahtanda kotak semak

Penambatan USB atau tanggalkan kabel USB.

Anda tidak boleh berkongsi sambungan data dan kad SD peranti anda melalui kabel USB

pada masa yang sama.

Untuk menggunakan peranti anda sebagai hotspot Wi-Fi® mudah alih

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Lagi… > Penambatan & hotspot mudah alih.

3

Ketik

Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih > Konfigurasikan hotspot Wi-Fi.

4

Masukkan maklumat

Nama rangkaian (SSID) yang diperlukan.

5

Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan

Keselamatan. Jika diperlukan,

masukkan kata laluan.

6

Ketik

Simpan.

7

Ketik dan tandakan kotak semak

Hotspot Wi-Fi mdh alih.

8

Jika digesa, ketik

OK untuk mengesahkan. muncul pada bar status selepas

hotspot Wi-Fi® mudah alih aktif.

9

Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda melalui Wi-Fi®, nyahtanda kotak

semak

Hotspot Wi-Fi mdh alih.

31

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menamakan semula atau melindungi hotspot mudah alih anda

1

Dari Skrin Utama, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Lagi… > Penambatan & hotspot mudah alih.

3

Ketik

Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih > Konfigurasikan hotspot Wi-Fi.

4

Masukkan

Nama rangkaian (SSID) bagi rangkaian.

5

Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan

Keselamatan.

6

Jika diperlukan, masukkan kata laluan.

7

Ketik

Simpan.