Sony Xperia E4g - Mengawal penggunaan data

background image

Mengawal penggunaan data

Anda boleh menjejak jumlah data yang dipindahkan ke peranti dan dari peranti anda

melalui sambungan data mudah alih atau Wi-Fi® anda dalam tempoh tertentu.

Contohnya, anda boleh melihat jumlah data yang digunakan oleh setiap aplikasi. Untuk

data yang dipindahkan melalui sambungan data mudah alih anda, anda juga boleh

menetapkan amaran dan had penggunaan data untuk mengelakkan caj tambahan.

Melaraskan tetapan penggunaan data dapat membantu anda mengawal penggunaan data

dengan lebih baik tetapi tidak dapat menjamin caj tambahan boleh dielakkan.

Untuk menghidupkan atau mematikan trafik data

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Trafik data mudah alih untuk menghidupkan atau

mematikan data.

Apabila trafik data dimatikan, peranti anda masih boleh mewujudkan sambungan Wi-Fi® dan

Bluetooth®.

Untuk menetapkan amaran penggunaan data

1

Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.

2

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

4

Untuk menetapkan tahap amaran, seret garis amaran ke nilai yang dikehendaki.

Anda menerima pemberitahuan amaran apabila jumlah trafik data menghampiri

paras yang anda tetapkan.

Untuk menetapkan had penggunaan data mudah alih

1

Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.

2

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

4

Tandakan

Had penggunaan data mdh alih kotak semak jika ia belum ditandakan,

kemudian ketik

OK.

5

Untuk menetapkan had penggunaan data mudah alih, seret garis yang berkaitan

ke nilai yang dikehendaki.

Sebaik sahaja penggunaan data anda mencapai had yang ditetapkan, trafik data mudah alih

pada peranti anda akan dimatikan secara automatik.

Untuk mengawal penggunaan data mudah alih bagi aplikasi individu

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

3

Cari dan ketik aplikasi yang dikehendaki.

4

Tandakan kotak semak

Sekat data latar belakang.

5

Untuk mengakses tetapan khusus bagi aplikasi (jika tersedia), ketik

Lihat tetapan

aplikasi dan lakukan pertukaran yang dikehendaki.

Prestasi aplikasi individu mungkin terjejas jika anda menukar tetapan penggunaan data yang

berkaitan.

32

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat data yang dipindahkan melalui Wi-Fi®

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

3

Ketik , kemudian tandakan kotak semak

Tnjk p'gunaan Wi-Fi jika ia tidak

ditandakan.

4

Ketik tab

Wi-Fi.