Sony Xperia E4g - Tetapan Internet dan MMS

background image

Tetapan Internet dan MMS

Untuk menghantar mesej multimedia atau untuk mengakses Internet di tempat yang

tidak mempunyai rangkaian Wi-Fi®, anda mesti mempunyai sambungan data mudah alih

yang berfungsi dan tetapan Internet serta MMS (Khidmat Mesej Multimedia) yang betul.

Berikut terdapat beberapa petua:

Untuk kebanyakan rangkaian dan pengendali mudah alih, tetapan Internet dan MMS

diprapasang pada peranti anda. Anda boleh mula menggunakan Internet dan

menghantar mesej multimedia dengan serta merta.

Dalam sesetengah keadaan, anda mendapat pilihan untuk memuat turun tetapan

Internet dan MMS pada kali pertama anda menghidupkan peranti anda semasa kad SIM

dimasukkan. Tetapan ini turut dapat dimuat turun kemudian dari menu Tetapan.

Anda boleh menambahkan, menukar atau memadamkan tetapan Internet dan MMS

secara manual pada peranti anda pada bila-bila masa. Jika anda menukar atau

memadamkan tetapan Internet atau MMS secara tidak sengaja, muat turun tetapan

Internet dan MMS semula.

Jika anda tidak dapat mengakses Internet melalui rangkaian mudah alih atau jika

pemesejan multimedia tidak berfungsi walaupun tetapan Internet dan MMS telah berjaya

dimuat turun ke peranti anda, rujuk pada petua penyelesaian masalah untuk peranti anda

di

www.sonymobile.com/support/

untuk isu liputan rangkaian, data mudah alih dan

MMS.

Jika mod STAMINA diaktifkan untuk menjimatkan kuasa, semua trafik data mudah alih

dihentikan seketika semasa skrin dimatikan. Jika hal ini menyebabkan masalah sambungan,

cuba keluarkan beberapa aplikasi dan perkhidmatan daripada dihentikan seketika atau

nyahaktifkan mod STAMINA buat sementara waktu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat

Gambaran keseluruhan ciri mod STAMINA

pada halaman 120 .

Untuk memuat turun tetapan Internet dan MMS

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Lagi… > Tetapan internet.

3

Ketik

Terima. Setelah tetapan berjaya dimuat turun, muncul dalam bar status

dan data mudah alih dihidupkan secara automatik.

Jika tetapan tidak boleh dimuat turun ke peranti anda, periksa kekuatan isyarat rangkaian

mudah alih anda. Pergi ke lokasi terbuka yang tiada halangan atau berhampiran dengan

tingkap dan cuba lagi.

Untuk menyemak sama ada data mudah alih dihidupkan atau dimatikan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Semak sama ada kotak pilihan

Trafik data mudah alih ditandai atau tidak.

28

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menambahkan tetapan Internet dan MMS secara manual

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik

Nama Titik Akses > .

4

Ketik

Nama dan masukkan nama seperti yang diingini.

5

Ketik

APN dan masukkan nama titik akses.

6

Masukkan semua maklumat lain yang diperlukan. Jika anda tidak mengetahui

maklumat yang diperlukan, hubungi pengendali rangkaian anda untuk

mendapatkan butiran lanjut.

7

Setelah anda selesai, ketik , kemudian ketik

SIMPAN.

8

Untuk memilih APN yang baru sahaja anda tambahkan, ketik butang radio di

sebelah nama APN itu. Setelah dipilih, APN ini menjadi APN lalai untuk

perkhidmatan Internet dan MMS.

Untuk melihat tetapan Internet dan MMS yang dimuat turun

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik

Nama Titik Akses.

4

Untuk melihat butiran lanjut, ketik mana-mana item yang tersedia.

Jika anda mempunyai beberapa sambungan tersedia, sambungan rangkaian aktif ditunjukkan

dengan butang yang ditandakan .