Sony Xperia E4g - Penggera dan jam

background image

Penggera dan jam

And boleh menetapkan satu atau beberapa penggera serta gunakan mana-mana bunyi

yang disimpan pada peranti anda sebagai isyarat penggera. Penggera tidak berbunyi jika

peranti anda dimatikan. Tetapi ia berbunyi apabila peranti anda ditetapkan pada mod

senyap.
Format masa penggera yang dipaparkan adalah sama dengan format yang anda pilih

untuk tetapan masa umum anda, sebagai contoh, 12 jam atau 24 jam.

1

Akses skrin laman utama penggera

113

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

2

Lihat jam dunia dan selaraskan tetapan

3

Akses fungsi jam randik

4

Akses fungsi pemasa

5

Buka tetapan tarikh dan masa untuk jam

6

Matikan atau hidupkan penggera

7

Lihat pilihan

8

Tambah penggera baharu

Untuk menetapkan penggera baru

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Penggera & Jam.

3

Ketik .

4

Ketik

Waktu dan laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.

5

Ketik

Tetapkan.

6

Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.

7

Ketik

Selesai.

Untuk menidurkan penggera apabila ia berbunyi

Ketik

Tidur.

Untuk mematikan penggera apabila ia berbunyi

Seret ke kanan.

Untuk mematikan penggera yang ditunda, anda boleh menyeret bar status ke bawah untuk

membuka panel Pemberitahuan dan kemudian ketik .

Untuk menyunting penggera sedia ada

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda ingin sunting.

2

Buat perubahan yang dikehendaki.

3

Ketik

Selesai.

Untuk menghidupkan atau mematikan penggera

Buka Penggera & penggera jam, kemudian seret gelangsar di sebelah penggera

kedudukan kepada hidup atau mati.

Untuk memadamkan penggera

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian sentuh dan tahan penggera yang anda

mahu padamkan.

2

Ketik

Padam penggera, kemudian ketik Ya.

Untuk menetapkan bunyi untuk penggera

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.

2

Ketik

Bunyi penggera dan pilih pilihan, atau ketik untuk memilih dari fail muzik

anda.

3

Ketik

Selesai dua kali.

Untuk menetapkan penggera berulangan

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.

2

Ketik

Ulang.

3

Tandakan kotak semak untuk hari yang diingini, kemudian ketik

OK.

4

Ketik

Selesai.

Untuk mengaktifkan fungsi getar untuk penggera

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.

2

Tandakan kotak semak

Getar.

3

Ketik

Selesai.

114

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan penggera supaya berbunyi semasa peranti dalam mod senyap

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.

2

Tandakan kotak semak

Pnggera dlm mod senyp, kemudian, ketik Selesai.

115

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.