Sony Xperia E4g - Mengambil gambar dan merakam video

background image

Mengambil gambar dan merakam video

1

Zum masuk atau zum keluar

2

Skrin kamera utama

3

Lihat foto dan video

4

Ambil foto atau rakam klip video

5

Undur selangkah atau keluar daripada kamera

6

Tukar tetapan mod tangkapan

7

Akses tetapan dan jalan pintas kamera

8

Kamera depan

Untuk mengambil foto daripada skrin kunci

1

Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .

2

Untuk mengaktifkan kamera, sentuh terus dan seret ke atas.

3

Setelah kamera dibuka, ketik .

Untuk mengambil foto dengan menyentuh skrin

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik , kemudian ketik .

3

Seret penggelangsar di sebelah

Tangkap sentuh ke kanan.

4

Halakan kamera ke arah subjek.

5

Untuk mengaktifkan fokus auto, sentuh dan tahan suatu tempat pada skrin.

Apabila bingkai fokus bertukar biru, angkat jari anda untuk mengambil foto.

Untuk mengambil foto dengan mengetik butang kamera pada paparan

1

Aktifkan kamera.

2

Halakan kamera ke arah subjek.

3

Ketik butang kamera pada paparan . Foto diambil sebaik sahaja anda

melepaskan jari anda.

Untuk mengambil potret diri menggunakan kamera depan

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik

.

3

Untuk mengambil foto, ketik butang kamera pada paparan . Foto diambil sebaik

sahaja anda melepaskan jari anda.

Untuk menggunakan denyar kamera pegun

1

Apabila kamera dibuka, ketik .

2

Pilih tetapan denyar yang anda mahukan.

3

Ambil foto.

78

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menggunakan fungsi zum

Apabila kamera dibuka, tekan kekunci kelantangan naik atau turun.

Apabila kamera dibuka, cubit ke dalam atau regang keluar pada skrin kamera.

Untuk merakam video

1

Aktifkan kamera.

2

Halakan kamera ke arah subjek.

3

Untuk mula merakam, ketik .

4

Untuk menjeda semasa merakam video, ketik . Untuk menyambung semula

rakaman, ketik .

5

Untuk menghentikan rakaman, ketik .

Untuk menangkap foto semasa merakam video

Untuk menangkap foto semasa merakam video, ketik . Foto diambil sebaik

sahaja anda melepaskan jari anda.

Untuk melihat foto dan video anda

1

Aktifkan kamera, kemudian ketik imej kecil untuk membuka foto atau video.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda.

Untuk memadamkan foto atau video yang dirakam

1

Semak imbas ke foto atau video yang anda mahu padamkan.

2

Ketik skrin agar kelihatan.

3

Ketik .

4

Ketik

Padam untuk mengesahkan.