Sony Xperia E4g - Tetapan kamera video

background image

Tetapan kamera video

Untuk melaraskan tetapan kamera video

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik salah satu daripada ikon tetapan pada skrin.

3

Untuk memaparkan semua tetapan, ketik .

4

Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian lakukan perubahan anda.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera video

Resolusi video

Laraskan resolusi video untuk format yang berbeza.

HD Penuh

1920×1088(16:9)

Format HD Penuh (Definisi Tinggi Penuh) dengan nisbah bidang 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Definisi Tinggi) dengan nisbah bidang 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA dengan nisbah bidang 4:3.

MMS

Rakam video yang sesuai untuk dihantar dalam mesej multimedia. Masa rakaman bagi format video ini

adalah terhad supaya fail video dapat muat dalam mesej multimedia.

Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan

Manual.

Pemasa diri

Dengan pemasa diri anda boleh merakam video tanpa memegang peranti. Gunakannya

untuk merakam video kumpulan agar semua orang boleh berada dalam video tersebut.

Anda juga boleh menggunakan pemasa diri untuk mengelakkan kamera bergoyang

semasa merakam video.

Hidup (10 s.)

Tetapkan tundaan 10 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga video mula merakam.

Hidup (2 s.)

Tetapkan tundaan 2 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga video mula merakam.

Matikan

Video mula merakam sebaik sahaja anda mengetik skrin kamera.

Smile Shutter™(video)

Gunakan fungsi Smile Shutter™ untuk menentukan jenis senyuman yang kamera

bertindak balas sebelum merakam video.

Mod Fokus

Tetapan fokus mengawal bahagian pada video yang sepatutnya tajam. Apabila

autofokus berterusan dihidupkan, kamera sentiasa melaraskan fokus supaya kawasan

dalam bingkai fokus putih kekal jelas.

Fokus auto tunggal

Kamera memfokus secara automatik pada subjek yang dipilih. Autofokus berterusan dihidupkan.

88

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Pengecaman muka

Kamera mengecam sehingga lima muka manusia secara automatik, ditunjukkan oleh bingkai pada skrin.

Kamera memberi fokus secara automatik pada muka terdekat. Anda juga boleh memilih muka yang ingin

difokuskan dengan mengetiknya pada skrin. Apabila anda mengetik skrin kamera, bingkai kuning

menunjukkan muka yang dipilih dan berada dalam fokus. Pengecaman muka tidak boleh digunakan untuk

semua jenis pemandangan. Autofokus berterusan dihidupkan.

Penjejakan objek

Apabila anda memilih objek dengan menyentuhnya dalam pemidang tilik, kamera menjejakinya untuk anda.

Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan

Manual.

Permeteran

Fungsi ini menentukan dedahan seimbang secara automatik dengan mengukur jumlah

cahaya yang terpancar pada imej yang anda ingin tangkap.

Tengah

Melaraskan dedahan ke tengah imej.

Purata

Mengira dedahan berdasarkan jumlah cahaya yang memancar pada seluruh imej.

Titik

Melaraskan dedahan dalam bahagian imej yang paling kecil yang anda ingin tangkap.

Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan

Manual.

Penstabil video

Apabila merakam video, memegang peranti dengan stabil boleh menjadi sukar. Penstabil

membantu anda dengan mengimbangi pergerakan kecil tangan.

Mikrofon

Pilih sama ada hendak menangkap bunyi sekeliling ketika merakam video.

Pratonton

Anda boleh memilih untuk pratonton video sebaik sahaja anda menangkapnya.

Hidupkan

Pratonton video muncul selepas anda menangkapnya.

Sunting

Pratonton video terbuka untuk penyuntingan selepas anda menangkapnya.

Matikan

Video disimpan selepas anda menangkapnya dan pratonton tidak muncul.

Denyar

Gunakan lampu untuk merakam video semasa keadaan pencahayaan kurang

memuaskan atau apabila terdapat cahaya latar. Ikon denyar video hanya tersedia

pada skrin kamera video. Ambil perhatian bahawa kadangkala kualiti video lebih baik

tanpa cahaya walaupun keadaan pencahayaan kurang memuaskan.

Hidupkan

Matikan

Pemilihan pemandangan

Ciri Pemilihan pemandangan membantu anda menyediakan kamera dengan pantas

untuk situasi biasa menggunakan pemandangan video yang dipraprogram. Kamera

menentukan beberapa tetapan untuk anda padankan dengan pemandangan yang dipilih

bagi memastikan video sebaik mungkin dihasilkan.

89

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Matikan

Ciri Pemilihan pemandangan dimatikan dan anda boleh merakam video secara manual.

Tangkapan lembut

Gunakan untuk merakam video dengan latar lembut.

Landskap

Gunakan untuk video lanskap. Kamera memfokuskan pada objek yang jauh.

Malam

Apabila dihidupkan, kepekaan cahaya akan bertambah. Gunakan dalam persekitaran yang bercahaya

malap. Video objek yang bergerak pantas mungkin menjadi kabur. Stabilkan tangan anda atau

gunakan sokongan. Matikan mod malam apabila keadaan pencahayaan baik, untuk memperbaiki

kualiti video.

Pantai

Gunakan untuk video pemandangan tepi pantai atau tepi tasik.

Salji

Gunakan dalam persekitaran cerah untuk mengelakkan video dengan dedahan terlebih.

Sukan

Gunakan untuk video objek bergerak pantas. Masa dedahan yang singkat meminimumkan

pengaburan pergerakan.

Parti

Gunakan untuk video dalam bangunan, dalam persekitaran yang tidak terang. Pemandangan ini

menangkap pencahayaan latar dalam bangunan atau cahaya lilin. Video objek yang bergerak pantas

mungkin menjadi kabur. Stabilkan tangan anda atau gunakan sokongan.

Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan

Manual.

90

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.