Sony Xperia E4g - Kandungan

background image

Kandungan

Langkah permulaan........................................................................6

Mengenai Panduan pengguna ini........................................................ 6
Gambaran keseluruhan peranti........................................................... 6
Pemasangan.......................................................................................7
Perlindungan skrin...............................................................................9
Memulakan peranti anda untuk kali pertama....................................... 9
Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?.............................10
Mengecas peranti anda.....................................................................11

Mempelajari asas......................................................................... 13

Menggunakan skrin sentuh............................................................... 13
Mengunci dan membuka kunci skrin................................................. 15
Skrin utama.......................................................................................15
Skrin aplikasi..................................................................................... 17
Menavigasi aplikasi............................................................................18
Aplikasi kecil......................................................................................18
Widget.............................................................................................. 19
Jalan pintas dan folder...................................................................... 20
Latar belakang dan tema...................................................................21
Mengambil tangkapan skrin.............................................................. 22
Status dan pemberitahuan................................................................ 22
Ikon pada bar status......................................................................... 23
Gambaran keseluruhan aplikasi.........................................................25

Memuat turun aplikasi..................................................................27

Memuat turun aplikasi daripada Google Play™................................. 27
Memuat turun aplikasi daripada sumber lain......................................27

Internet dan rangkaian................................................................. 28

Menyemak imbas web...................................................................... 28
Tetapan Internet dan MMS ...............................................................28
Wi-Fi® ............................................................................................. 29
Berkongsi sambungan data mudah alih anda....................................31
Mengawal penggunaan data............................................................. 32
Memilih rangkaian mudah alih........................................................... 33
Rangkaian persendirian maya (VPN)..................................................33

Menyelaraskan data pada peranti anda.......................................35

Menyelaraskan dengan akaun dalam talian....................................... 35
Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 35

Tetapan asas................................................................................37

Mengakses tetapan...........................................................................37
Bunyi, nada dering dan kelantangan................................................. 37

2

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Perlindungan kad SIM ...................................................................... 38
Tetapan skrin.................................................................................... 39
Lamunan...........................................................................................39
Kunci skrin........................................................................................ 40
Tetapan bahasa................................................................................ 41
Tarikh & masa................................................................................... 42
Meningkatkan output bunyi............................................................... 42

Menaip teks..................................................................................44

Papan kekunci pada paparan............................................................44
Pad telefon........................................................................................45
Memasukkan teks menggunakan input suara....................................46
Menyunting teks................................................................................46
Memperibadikan papan kekunci Xperia............................................. 47

Menghubungi............................................................................... 49

Membuat panggilan.......................................................................... 49
Menerima panggilan..........................................................................50
Panggilan sedang berjalan................................................................ 52
Menggunakan log panggilan............................................................. 52
Memajukan panggilan....................................................................... 53
Mengehadkan panggilan................................................................... 53
Berbilang panggilan...........................................................................54
Panggilan sidang...............................................................................54
Mel suara.......................................................................................... 55
Panggilan kecemasan....................................................................... 55

Kenalan ....................................................................................... 56

Memindahkan kenalan...................................................................... 56
Mencari dan melihat kenalan............................................................. 57
Menambah dan menyunting kenalan.................................................58
Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan................ 59
Kegemaran dan kumpulan................................................................ 60
Menghantar maklumat kenalan......................................................... 61
Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.......................... 61
Menyandarkan kenalan..................................................................... 62

Pemesejan dan chat.....................................................................63

Membaca dan menghantar mesej..................................................... 63
Mengatur mesej anda....................................................................... 64
Membuat panggilan daripada mesej..................................................65
Tetapan mesej.................................................................................. 65
Pemesejan segera dan chat video.....................................................65

E-mel............................................................................................ 66

Menyediakan e-mel...........................................................................66
Menghantar dan menerima mesej e-mel........................................... 66

3

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Anak tetingkap pratonton e-mel........................................................ 67
Mengatur mesej e-mel anda..............................................................68
Tetapan akaun e-mel........................................................................ 68
Gmail™.............................................................................................69

Muzik ...........................................................................................70

Memindahkan muzik ke peranti anda ............................................... 70
Mendengar muzik............................................................................. 70
Menu skrin utama Walkman®........................................................... 71
Senarai main..................................................................................... 72
Berkongsi muzik................................................................................73
Mempertingkat bunyi.........................................................................73
Petampak ........................................................................................ 73
Pengecaman muzik dengan TrackID™............................................. 74

Radio FM......................................................................................76

Mendengar radio...............................................................................76
Saluran radio kegemaran.................................................................. 77
Tetapan bunyi................................................................................... 77

Kamera......................................................................................... 78

Mengambil gambar dan merakam video........................................... 78
Pengecaman muka........................................................................... 79
Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap muka
tersenyum......................................................................................... 79
Menambah kedudukan geografi pada foto anda............................... 80
Tetapan kamera umum..................................................................... 80
Tetapan kamera pegun..................................................................... 84
Tetapan kamera video.......................................................................88

Foto dan video dalam Album....................................................... 91

Melihat foto dan video....................................................................... 91
Berkongsi dan mengurus foto dan video........................................... 92
Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto..............................93
Menyunting foto dengan aplikasi Pencipta Filem............................... 94
Menyembunyikan foto dan video.......................................................94
Menu skrin utama album...................................................................95
Melihat foto anda pada peta..............................................................96

Video............................................................................................ 98

Menonton video dalam aplikasi Filem................................................ 98
Memindahkan kandungan video ke peranti anda ..............................99
Menguruskan kandungan video........................................................ 99

Kesambungan............................................................................ 100

Mencerminkan skrin peranti anda secara wayarles di TV................. 100
Berkongsi kandungan dengan peranti yang DLNA Certified™......... 100
Teknologi wayarles Bluetooth®.......................................................103

4

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Aplikasi dan ciri pintar yang menjimatkan masa anda...............106

Mengawal aksesori dan tetapan dengan Smart Connect.................106

Perjalanan dan peta................................................................... 109

Menggunakan perkhidmatan lokasi................................................. 109
Peta Google™ dan navigasi............................................................ 109
Menggunakan trafik data semasa dalam perjalanan........................ 111
Mod pesawat.................................................................................. 111

Kalendar dan jam penggera....................................................... 112

Kalendar......................................................................................... 112
Penggera dan jam...........................................................................113

Sokongan dan penyelenggaraan............................................... 116

Sokongan untuk peranti anda......................................................... 116
Alat komputer................................................................................. 116
Mengemas kini peranti anda........................................................... 117
Mencari peranti yang hilang ............................................................118
Mencari nombor pengenalan peranti anda...................................... 119
Bateri dan pengurusan kuasa..........................................................120
Ingatan dan storan.......................................................................... 121
Mengurus fail menggunakan komputer........................................... 122
Membuat sandaran dan memulihkan kandungan............................ 123
Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda..............................125
Memulakan semula dan menetapkan semula peranti anda..............126
Mengitar semula peranti anda......................................................... 127
Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri.....................................127
Maklumat undang-undang.............................................................. 127

5

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.