Sony Xperia E4g - Kegemaran dan kumpulan

background image

Kegemaran dan kumpulan

Kenalan yang anda tandakan sebagai kegemaran muncul di bawah tab kegemaran

dalam aplikasi Kenalan bersama-sama dengan kenalan yang anda kerap hubungi atau

"kenalan teratas". Dengan cara ini anda dapat mengakses kenalan ini dengan lebih

pantas. Anda juga boleh memperuntukkan kenalan kepada kumpulan, untuk

mendapatkan akses yang lebih pantas kepada satu kumpulan kenalan daripada aplikasi

Kenalan.

60

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menanda atau menyahtanda kenalan sebagai kegemaran

1

Dari Skrin Utama, ketik , kemudian, ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin tambahkan atau keluarkan daripada kegemaran

anda.

3

Ketik .

Untuk melihat kenalan kegemaran dan kenalan teratas anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik .

Untuk menentukan kenalan pada kumpulan

1

Dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan yang anda ingin tentukan kepada kumpulan.

2

Ketik , kemudian ketik bar betul-betul di bawah

Kumpulan.

3

Tandakan kotak semak untuk kumpulan yang anda mahu tambah kenalan

padanya.

4

Ketik

Selesai.