Sony Xperia E4g - Memindahkan kenalan

background image

Memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda. Anda boleh

menyelaraskan kenalan daripada akaun dalam talian atau mengimport kenalan terus dari

peranti lain.

Memindahkan kenalan menggunakan komputer

Xperia™ Transfer ialah aplikasi yang membantu anda mengumpul kenalan daripada

peranti lama anda dan memindahkannya ke peranti baru anda. Xperia™ Transfer, yang

membolehkan anda mengakses dari dalam program komputer Xperia™ Companion,

menyokong peranti mudah alih yang dijalankan pada iOS/iCloud dan Android™. Jika

anda bertukar daripada peranti iOS, ciri Pemadanan Aplikasi mencadangkan aplikasi

Android yang hampir sama dengan aplikasi iOS anda.
Untuk menggunakan Xperia™ Transfer, anda memerlukan:

Komputer yang disambungkan ke Internet.

Peranti Android™ baharu anda.

Kabel USB untuk peranti Android™ baru anda.

Peranti lama anda.

Kabel USB untuk peranti lama anda.

Anda mungkin tidak memerlukan peranti lama anda. Untuk peranti iOS, anda boleh

bersambung ke iCloud secara terus atau gunakan sandaran setempat. Bagi peranti Sony yang

dimiliki sebelum ini, anda boleh gunakan sandaran setempat.

Untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda

1

Cari dan muat turun Xperia™ Companion (pada komputer PC atau Mac

®

)

daripada http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion jika

perisian masih belum dipasang.

2

Selepas berjaya memasang, buka aplikasi PC Companion, kemudian klik

Xperia™

Transfer

dan ikut arahan yang berkenaan untuk memindahkan kenalan anda.

Memindahkan kenalan menggunakan akaun dalam talian

Jika anda selaraskan kenalan dalam peranti lama anda atau komputer anda dengan
akaun dalam talian, contohnya, Google Sync™, Facebook™ atau Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, anda boleh pindahkan kenalan anda ke peranti baru anda menggunakan

akaun itu.

Untuk menyelaras kenalan ke peranti baru anda menggunakan akaun penyelarasan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan > Akaun & penyegerakan.

3

Pilih akaun yang anda ingin selaraskan dengan kenalan anda, kemudian ketik >

Selaraskan sekarang.

Anda perlu didaftar masuk ke akaun penyelarasan yang berkaitan sebelum anda boleh

selaraskan kenalan anda dengannya.

Kaedah lain untuk memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara lain untuk memindahkan kenalan dari peranti lama anda ke

peranti baru anda. Contohnya, anda boleh menyalin kenalan kepada kad ingatan,
menggunakan teknologi Bluetooth

®

, atau menyimpan kenalan pada kad SIM. Untuk

maklumat lebih khusus tentang memindahkan kenalan dari peranti lama anda, rujuk

Panduan pengguna yang berkaitan.

56

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengimport kenalan daripada kad ingatan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Import kenalan > Kad SD.

3

Pilih fail yang anda ingin import dan ketik

OK.

Untuk mengimport kenalan menggunakan teknologi Bluetooth

®

1

Pastikan anda menghidupkan fungsi Bluetooth

®

dan peranti anda ditetapkan

kepada kelihatan.

2

Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk ke peranti anda, seret bar status ke

bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.

3

Ketik

Terima untuk memulakan pemindahan fail.

4

Seret bar status ke bawah. Apabila pemindahan selesai, ketik pemberitahuan.

5

Ketik fail yang diterima itu.

Untuk mengimport kenalan dari kad SIM

Anda mungkin kehilangan maklumat atau mendapat berbilang entri kenalan jika anda

memindahkan kenalan menggunakan kad SIM.

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Import kenalan > Kad SIM.

3

Untuk mengimport kenalan individu, cari dan ketik kenalan. Untuk mengimport

semua kenalan, ketik

Import semua.