Sony Xperia E4g - Menambah dan menyunting kenalan

background image

Menambah dan menyunting kenalan

Untuk menambah kenalan

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik .

3

Jika anda telah segerakkan kenalan anda dengan satu atau lebih akaun dan anda

menambah kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang anda ingin

tambahkan kenalan ini. Secara alternatif, ketik

Phone contact jika anda hanya

ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.

4

Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.

5

Setelah anda selesai, ketik

Selesai.

Selepas anda memilih akaun penyegerakkan dalam langkah 3, akaun tersebut akan

ditunjukkan sebagai akaun lalai apabila anda menambah kenalan pada kali berikutnya. Apabila

anda menyimpan kenalan pada akaun tertentu, akaun tersebut akan ditunjukkan sebagai

akaun lalai untuk disimpan apabila anda menambah kenalan pada kali berikutnya. Jika anda

telah menyimpan kenalan pada akaun tertentu dan ingin menukarnya, anda perlu membuat

akaun baru dan memilih akaun yang berbeza untuk menyimpannya.

Jika anda menambah tanda tambah dan kod negara sebelum nombor telefon kenalan, anda

tidak perlu mengedit nombor tersebut lagi semasa anda membuat panggilan dari negara lain.

Untuk menyunting kenalan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Sunting maklumat yang diingini.

4

Setelah anda selesai, ketik

Selesai.

Sesetengah perkhidmatan penyelarasan tidak membenarkan anda menyunting butiran

kenalan.

Untuk mengaitkan gambar dengan kenalan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik

dan pilih kaedah untuk menambahkan gambar kenalan.

4

Setelah anda menambahkan gambar, ketik

Selesai.

Anda juga boleh menambahkan gambar pada kenalan secara langsung daripada aplikasi

Album . Jika anda mahu menambahkan gambar yang disimpan pada akaun dalam talian,

anda mestilah memuat turun gambar itu dahulu.

Untuk memperibadikan nada dering bagi kenalan

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik >

Tetapkan nada dering.

4

Pilih pilihan daripada senarai atau ketik untuk memilih fail muzik yang disimpan

di peranti anda, kemudian ketik

Selesai.

5

Ketik

Selesai.

58

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadam kenalan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Sentuh terus kenalan yang anda ingin padamkan.

3

Untuk memadam semua kenalan, ketik anak panah bawah untuk membuka menu

juntai bawah, kemudian pilih

Tanda semua.

4

Ketik , kemudian ketik

Padam.

Untuk menyunting maklumat hubungan tentang diri anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

Diri saya, kemudian ketik .

3

Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda mahukan.

4

Setelah anda selesai, ketik

Selesai.

Untuk mewujudkan kenalan baru daripada mesej teks

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik >

Simpan.

3

Pilih kenalan sedia ada, atau ketik

Wujudkan kenalan baru.

4

Sunting maklumat kenalan dan ketik

Selesai.